Now showing items 1-1 of 1

  • Wieloaspektowość prewencji zespołu zaburzonego łaknienia (added: 2019-06-24) 

    Kolarzyk, Emilia; Jaworska-Szyc, Jagoda; Łyszczarz, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Jakość życia jest - zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia - przestrzeganiem przez jednostki ich miejsca w życiu, uwarunkowanym kulturą i systemem wartości, którymi jednostki się kierują; z uwzględnieniem ich ...