Now showing items 1-2 of 2

  • Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii (added: 2014-11-18) 

    Kowalewska, Marta; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Lizak, Dorota; Drąg, Jagoda; Satora, Renata; Kuźmicz, Ilona; Dębska, Grażyna; Seń, Mariola; Kochman, Małgorzata; Kuberova, Helena; Sidorova, Maria; Romanowska, Urszula; Magerčiaková, Mariana; Borowiec, Karolina; Zuziak, Justyna; Maliszewska, Renata; Wilk-Frańczuk, Magdalena; Starczyńska, Małgorzata; Kowalska-Gajewska, Katarzyna; Molenda-Skowronek, Anna; Lew-Starowicz, Zbigniew; Kowalczyk, Robert; Krzemieniecki, Krzysztof; Streb, Joanna; Cedrych, Ida; Białek, Anna; Merk, Wojciech; Taborska, Izabela; Bolek, Katarzyna; Ostafin, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Opieka jest potrzebna wszystkim, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, a w sposób szczególny osobom starszym, w tym terminalnie chorym. Prezentowane w niniejszej monografi i teksty uwzględniają właśnie tę wieloczynnikową ...
  • Działania środowiskowe i współpraca instytucji na rzecz osób chorujących psychicznie (added: 2014-11-17) 

    Kowalewska, Marta; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Mental and behavioral disorders are common diseases affecting more than 25% of the population. They are as universal as they relate to people from all countries and societies, people of all ages – both women and men, ...