Now showing items 1-1 of 1

  • Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji (added: 2019-06-25) 

    Pucek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Spośród wszystkich nauk o człowieku antropologia kulturowa przeżywa dzisiaj największy rozkwit i równocześnie przeżywa najgłębszy kryzys poznawczy. Jej rozkwit znajduje wyraz w gwałtownej ekspansji swoistej antropologicznej ...