Now showing items 1-7 of 7

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 4 (XXXIII) : Kultura Bezpieczeństwa - Uwarunkowania Społeczne i Organizacyjne (added: 2019-06-12) 

  Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Mirski, Andrzej; Marjański, Andrzej; du Vall, Marta; Majorek, Marta; Ziarko, Janusz; Wilk-Woś, Zofia; Bakonyi, Jadwiga; Urbańczyk, Piotr; Gach, Daniel (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Z wprowadzenia: "Kultura jest rozpatrywana jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych jak i niematerialnych (duchowych i symbolicznych). Bardziej szczegółowy opis tych wytworów, wraz z prezentacją podstawowych działów ...
 • Collaborative Knowledge Services a sukces i bezpieczeństwo organizacji (added: 2019-06-12) 

  du Vall, Marta; Majorek, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł poświęcony został Collaborative Knowledge Service rozumianej jako istotny element kultury organizacyjnej, stanowiącej czynnik umożliwiający usprawnienie działań organizacji/ firmy oraz osiągnięcie sukcesu. Obecnie ...
 • Democracy, rights and exclusion in information Society: the power of (mis)information in contemporary democracies (added: 2022-12-07) 

  Onuma, Tatiana Tomie (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Competences and communicative potentials emerge as indispensable elements for the study of contemporary democracies. Defending democracy, human rights, fundamental rights, and seeking to combat social inequality, implies ...
 • Internet rzeczy i zagrożenia z nim związane (added: 2018-08-31) 

  Maj, Ireneusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Internet rzeczy, jako zjawisko przekazu danych i informacji między ludźmi a maszynami, czy tylko między maszynami, nie jest nowe, ale mało znane w naukach technicznych i praktycznie nieznane w naukach społecznych. W ...
 • Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu: wybrane aspekty (added: 2015-04-24) 

  Potocki, Arkadiusz; Makowiec, Marek; Bober, Tomasz; Januszko-Szakiel, Aneta; Batko, Barbara; Ziarko, Janusz; Milovanović, Vesna; Mihalčová, Bohuslava; Pružinský, Michal; Tomić, Gordana; Tomić, Radovan; Staliński, Piotr; Iwasiewicz, Andrzej; Stefanów, Piotr; Stanisz, Tadeusz; Droppa, Milan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Ochrona informacji niejawnych w świetle krajowych aktów prawnych (added: 2018-08-31) 

  Budzyń, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Artykuł omawia uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim ochrony informacji niejawnych w Polsce, zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej. Autor interpretując polskie akty prawne ukazuje najważniejsze ...
 • Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach antydezinformacyjnych (added: 2018-06-18) 

  Żuchowski, Remigiusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Celem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki związanej z zagrożeniami występującymi w środowisku informacyjnym oraz przedstawienie wyzwań stojących przed jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej – piąty rodzaj ...