Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 3 (XXXVI) : Kształcenie w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku. Wybrane aspekty (added: 2019-12-17) 

    Kubiak, Krzysztof; Frącik, Krystian; Pawłuszko, Tomasz; Mickiewicz, Piotr; Mazurkiewicz, Agata; Baranowska, Aneta; Klisz, Maciej; Pieczywok, Andrzej; Siekiera, Joanna; Kukartseva (Glaser), Marina; Chertok, Michail; Kraj, Kazimierz; Tkach, Liudmyla; Kozioł, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Z wprowadzenia: "Gwałtowny postęp, który w XXI wieku objął tak wiele dziedzin życia, nie ominął także sfery wojskowej. Siły zbrojne przechodzą bardzo szybkie przemiany pod wpływem nowych osiągnięć naukowo-technicznych i ...
  • Training in Civil-Military Interactions: The Design and Challenges (added: 2019-12-17) 

    Mazurkiewicz, Agata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Zmieniający się charakter działań zbrojnych wymusza odpowiednie dostosowanie oferty szkoleń specjalistycznych dla żołnierzy. W ostatnich latach zaobserwowano rosnący wpływ działalności aktorów cywilnych, takich jak ...