Now showing items 1-2 of 2

  • Dziecko z białaczką – wybrane elementy modelu opieki (added: 2014-11-18) 

    Cepuch, Grażyna; Dębska, Grażyna; Foryś, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    Leukaemia as well as other malignant diseases are still perceived by the polish society as fatal or with poor prognosis while patients suffering from these diseases are often stigmatised. There can be no doubt that the ...
  • Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową (added: 2015-01-07) 

    Ceglarek, Dorota; Dominiak, Katarzyna; Reder, Angelika; Szupik, Teresa; Kotowska, Mariola; Dębska, Grażyna; Migacz, Anna; Cepuch, Grażyna; Foryś, Zofia; Śliwa, Elżbieta; Zaborowska, Anna; Pasek, Małgorzata; Krajewski, Maciej; Krajewski, Maciej; Bernad, Dorota; Stolińska, Agnieszka; Szukała, Ewa; Szeremiota, Anna; Gawlik, Małgorzata; Jurzak, Magdalena; Goździalska, Anna; Gawędzka, Anna; Lizak, Dorota; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    Z radością oddajemy do rąk Czytelników monografię, która powstała przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych oraz Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza ...