Now showing items 1-14 of 14

 • Can social security enter the door of private law? (added: 2020-02-07) 

  Rab, Henriett (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Obecnie trwa debata na temat czy system opieki społecznej powinien leżeć wyłącznie w kompetencjach państwa czy udział kapitału prywatnego (private equity) doprowadziłby do powstania bardziej efektywnego i oszczędnego ...
 • Niemajątkowe postanowienia w testamentach publicznych sporządzanych przez notariuszy zgierskich w latach 1825–1875 (added: 2020-02-21) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Zgodnie z treścią art. 895 KN, testament jest to al<t, mocą l<tórego testator rozporządza na czas, gdy już żyć nie będzie, całością lub częścią swojego majątku, a który odwołać może. Definicja testamentu zawarta w ...
 • Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej z art. 77 ust. 1 konstytucji RP w świetle jedności systemu prawa (added: 2019-06-11) 

  Szczerbińska-Byrska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Obowiązek odszkodowawczy państwa jest konsekwencją zasady państwa prawa oraz zasady równości obywateli. Ustawodawca konstytucyjny stanowi w art. 77 Konstytucji RP, że każdy ma prawo do wynagrodzenia ...
 • Odpowiedzialność za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej na zasadzie słuszności (added: 2014-10-30) 

  Więzowska-Czepiel, Beata (Oficyna AFM, 2009)
  The concept of liability of public authority based on the principle of equity was introduced into the Polish law under the article 5 of the Act of 15 November 1956, “On the Liability of the State for Damage Caused by State ...
 • Otępienie czołowo-skroniowe : ujęcie interdyscyplinarne (added: 2017-07-18) 

  Moryś, Joanna M.; Moryś, Janusz; Bidzan, Leszek; Herman-Sucharska, Izabela; Urbanik, Andrzej; Lass, Piotr; Sławek, Jarosław; Gabryelewicz, Tomasz; Kaczmarek, Bożydar L.J.; Pąchalska, Maria; Harciarek, Michał; Nyka, Walenty M.; Olszewski, Henryk; Tłokiński, Waldemar; Łukaszewska, Beata; Narożańska, Ewa; Sitek, Emilia J.; Zawadzka, Aleksandra; Zabłocki, Krzysztof; Leszek, Jerzy; Ledwoch, Beata; Bidzan, Mariola; Rasmus, Anna; Guzińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Ze wstępu: Oddajemy do rąk Czytelników monografię Otępienie czołowo-skroniowe: ujęcie interdyscyplinarne, która stanowi oryginalny zbiór odpowiednio dobranych rozdziałów, opracowanych przez autorów z różnych specjalności ...
 • Projektowane zmiany w przepisach o postępowaniu cywilnym oraz w organizacji pracy sądu z punktu widzenia praktyki sądu gospodarczego i znaczenia dla obrotu gospodarczego (added: 2020-02-12) 

  Machowska, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "W ostatnim czasie podjęto próbę, w ramach odpowiednich przepisów, dostosowania funkcjonowania sądów gospodarczych do oczekiwań przedsiębiorców i potrzeb obrotu gospodarczego. Zgodnie z deklaracjami składanymi przez ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2015 (added: 2016-05-17) 

  Widacki, Jan; Rab, Henriett; Bagan-Kurluta, Katarzyna; Szabó, Krisztián; Więzowska-Czepiel, Beata; Bogoslavets, Volodymyr; Rosiak, Piotr; Curzydło, Anita; Kula, Lilla; Bernat, Rafał; Baran, Agnieszka; Swaldek, Michał; Kołodziejczyk, Łukasz; Stosur, Arkadiusz; Jasińska, Katarzyna; Jabłońska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2007 (added: 2017-03-15) 

  Malec, Jerzy; Biernat, Tadeusz; Sala-Szczypiński, Marcin; Ryland, Diane; Kowalska, Samanta; Zemke-Górecka, Agnieszka; Balicki, Marek; Feczko, Piotr; Halkiewicz, Marcin; Paśnik, Jerzy; Lubelski, Marek J.; Banasik, Katarzyna; Dymińska, Zyta; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Klink, Marek; Pelikan-Krupińska, Magdalena; Wolański, Robert; Fill, Wojciech; Folgier, Anna; Gnela, Bogusława; Juszczyk, Paweł Jan; Biernat, Jakub; Milenkovic Kerkovic, Tamara; Lewandowski, Henryk; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav; Grochowska, Jowita Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVIII (added: 2015-12-22) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Kitowski, Piotr; Głuszak, Marcin; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Kruszewski, Tomasz; Rodak, Mateusz; Żukowski, Przemysław Marcin; Świątkowski, Andrzej Marian; Marciniak-Sikora, Anna; Matuszewski, Jacek; Uruszczak, Wacław; Szpoper, Dariusz; Sowa, Jan (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2015)
 • The possible effects of the appearance of the grievance fee in the Hungarian labour law (added: 2020-02-07) 

  Zaccaria, Leo Marton; Sipka, Peter (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Opracowanie omawia jedną z nowych instytucji prawnych w węgierskim prawie cywilnym i prawie pracy, zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe. Funkcją tej instytucji prawnej jest ochrona podmiotów prawnych i zadośćuczynienie ...
 • Time for Uniformity in Inheritance Laws? Survey and Debate (added: 2018-09-17) 

  Garb, Louis (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  In today’s world, succession laws have to contend with the rapid social and cultural transformation that has caused several changes within the family structure during the past few decades. Have these changes found ...
 • Uczony wobec Trzeciej Rzeszy. Hans-Albrecht Fischer – profesor rzymskiego i niemieckiego prawa cywilnego na Uniwersytecie Wrocławskim (added: 2020-02-17) 

  Kruszewski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Hans-Albrecht Fischer był profesorem filozofii, prawa rzymskiego i niemieckiego prawa cywilnego. Miał szczęście spotkać na swej drodze życia najwybitniejszych uczonych epoki. Niektórzy po 1933 roku jak Karl Larenz, czy ...
 • Uznanie orzeczeń sądów państw obcych w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego (added: 2019-06-12) 

  Malczyk-Herdzina, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Jedną ze zmian wprowadzonych przez ustawę z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r., nr 234, poz. 1571), jest nowelizacja przepisów Kodeksu ...
 • Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe (added: 2016-12-15) 

  Stec, Piotr; Załucki, Mariusz; Antoniuk, Jarosław R.; Curzydło, Anita; Moskała-Dudek, Alicja; Strugała, Radosław; Gil, Piotr; Głowacz, Jakub; Nowak, Filip; Jasińska, Katarzyna; Zoń, Katarzyna Maria; Górecka, Katarzyna; Górska, Katarzyna; Andrzejewski, Jan; Andrzejewski, Jan; Rzewuska, Magdalena; Sznajder, Agnieszka; Szpyt, Kamil; Marszałkowska-Krześ, Elwira; Gil, Izabella; Polańska, Karolina; Szejna, Sławomir; Zębala, Jacek; Wilczyńska, Małgorzata; Rogowska, Aleksandra; Juryk, Anna; Krekora-Zając, Dorota; Kübler, Paulina; Niemotko, Rafał; Nowak, Olga; Biernat, Jakub; Zawadzka, Zofia; Buchalska, Joanna; Ślęzak, Piotr; Bałos, Iga; Kłosowski, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Prezentowana książka to głos w debacie nad stanem naszej kodyfikacji cywilnej. Jubileusz 50-lecia uchwalenia Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego zbiega się z ...