Now showing items 1-2 of 2

  • Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki (added: 2016-07-16) 

    Dobija, Mieczysław; Dziuba-Burczyk, Alicja; Dębska-Rup, Anna; Oliwkiewicz, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Monografia przedstawia nowe teoretyczne wyjaśnienia ważnych zagadnień rachunkowości dostosowane do współczesnego poziomu wiedzy, modelowe rozwiązania istotnych problemów decyzyjnych oraz naświetla wiele aktualnych ...
  • Standaryzacja w siłach zbrojnych sojuszu w aspekcie procesu planowania obronnego NATO (added: 2020-01-29) 

    Dereń, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Główną tezą artykułu jest standaryzacja w NATO w odniesieniu do procesu standaryzacyjnego rozpatrywanego w aspekcie procesu planowania obronnego jako warunku koniecznego dla osiągania interoperacyjności. Celem badawczym ...