Now showing items 1-8 of 8

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 3 (XXXVI) : Kształcenie w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku. Wybrane aspekty (added: 2019-12-17) 

  Kubiak, Krzysztof; Frącik, Krystian; Pawłuszko, Tomasz; Mickiewicz, Piotr; Mazurkiewicz, Agata; Baranowska, Aneta; Klisz, Maciej; Pieczywok, Andrzej; Siekiera, Joanna; Kukartseva (Glaser), Marina; Chertok, Michail; Kraj, Kazimierz; Tkach, Liudmyla; Kozioł, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Gwałtowny postęp, który w XXI wieku objął tak wiele dziedzin życia, nie ominął także sfery wojskowej. Siły zbrojne przechodzą bardzo szybkie przemiany pod wpływem nowych osiągnięć naukowo-technicznych i ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 4 (XXXVII) : Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia (added: 2020-04-16) 

  Ziarko, Janusz; Chodyński, Andrzej; Marjański, Andrzej; Ropęga, Jarosław; Świerczyńska, Jowita; Zawadzka, Sylwia; Majchrowska, Elżbieta; Laszczak, Mirosław; Komsta, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości jako dyscypliny naukowe wchodzą w skład dziedziny nauk społecznych. Obiektem i przedmiotem badań w naukach społecznych jest rzeczywistość ...
 • Międzypokoleniowa transmisja postaw macierzyńskich (added: 2015-02-07) 

  Chromy, Beata
  Ze wstępu: "Świat wokół nas podlega ustawicznym zmianom w coraz szybszym tempie. Współczesność dostarcza różnych wzorców, recept na szczęśliwe, udane życie, co niewątpliwie stanowi konsekwencje przemian społecznych jakie ...
 • Międzypokoleniowa transmisja postaw macierzyńskich (added: 2019-07-11) 

  Chromy, Beata
  Ze wstępu: "Świat wokół nas podlega ustawicznym zmianom w coraz szybszym tempie. Współczesność dostarcza różnych wzorców, recept na szczęśliwe, udane życie, co niewątpliwie stanowi konsekwencje przemian społecznych jakie ...
 • Podejście systemowe w badaniach bezpieczeńs twa organizacji (added: 2020-04-20) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  W pracy skoncentrowano się na możliwości wykorzystania założeń teorii systemów do badania zjawisk bezpieczeństwa. Przyjęto następujące założenia: 1) myślenie i podejście systemowe jest wysoce użyteczną poznawczo metodologią ...
 • Procesowe i systemowe ujęcie procesu zarządzania bezpieczeństwem (added: 2020-01-28) 

  Kwieciński, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Artykuł przedstawia przesłanki potraktowania problematyki bezpieczeństwa, jako przedmiotu zainteresowań nauki o zarządzaniu. W dalszej części zajmuje się istotą procesowego ujęcia zarządzania. Stawia ono w centrum klienta ...
 • Silne i słabe strony podsystemu obronnego systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (added: 2019-05-25) 

  Kręcikij, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: "Rezultat analizy publikacji dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa pozwala na konstatację, iż w ostatnich latach termin „bezpieczeństwo narodowe” odmieniany był w licznych publikacjach naukowych ...
 • Systemy segregacji medycznej w zdarzeniach masowych i katastrofach (added: 2016-11-14) 

  Owca, Anna
  Zdarzenia masowe i katastrofy nie są bardzo często spotykane w warunkach cywilnych naszego kraju, nie mniej artykuł ten ma na celu przybliżenie tematyki segregacji medycznej w sytuacjach nagłych. Każdy Ratownik Medyczny ...