Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2013

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XVI, 2013

Spis treści:

Izabela Lewandowska-Malec, Prawne i polityczne uwarunkowania wolności słowa w Rzeczypospolitej

Maciej Mikuła, Typologia aktów prawnych dla miast w dobie jagiellońskiej - przydatnośćfunkcjonalnego podziału aktów prawnych do badań nad kierunkami polityki królewskiej

Adam Moniuszko, Projekty korektury ziemskiego prawa koronnego Jana Januszowskiego - polityczne uwarunkowania niepowodzenia

Piotr M. Pilarczyk, Polityka gospodarcza jako czynnik kształtowania rozwiązań prawnych. Wpływ na regulacje celne w polskiej skarbowości od XVIII do XX wieku

Waldemar Bednaruk, Rola szlachty w procesie tworzenia uchwał sejmikowych

Marcin Głuszak, Funkcjonowanie regestrów sądowych w świetle memoriałów i rezolucji Rady Nieustajacej w II połowie XVIII wieku

Marek Krzymkowski, Wybory członków Rady Nieustającej (aspekty organizacyjno-prawne)

Małgorzata Moras, Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa

Michał Gałędek, Prawne i polityczne uwarunkowania statusu ministra Księstwa Warszawskiego

Tomasz Kubicki, Kwestia jawności formalnej ksiąg hipotecznych w toku dyskusji nad projektami polskiego prawa hipotecznego z 1818 roku. Regulacja ustawowa i jej praktyczna realizacja w XIX i początkach XX wieku

Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Warunki osadnictwa w Łodzi w I połowie XIX wieku w świetle składanych protokołów deklaracyjnych

Joanna Machut-Kowalczyk, Panny, mężatki i wdowy przed sądem pokoju: prawo a praktyka w Królestwie Polskim na przykładzie akt sądów pokoju okręgu łęczyckiego, zgierskiego i łódzkiego

Sławomir Godek, Polityka czy prawo, czyli o okolicznościach zniesienia III Statutu litewskiego w Cesarstwie Rosyjskim

Krzysztof Krauza, Reformy austriackiej procedury karnej w dobie Wiosny Ludów

Maciej M. Gondek, Austriacka procedura karna z 1853 i 1873 roku w praktyce orzeczniczej sądów krakowskich

Robert Jastrzębski, Polityka deflacyjna II Rzeczypospolitej a prawo lat trzydziestych XX wieku

Eugeniusz Hull, Państwowość konspiracyjna w edukacyjnych narracjach historycznoprawnych


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVI
    (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013) Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Moniuszko, Adam; Pilarczyk, Piotr M.; Bednaruk, Waldemar; Głuszak, Marcin; Krzymkowski, Marek; Moras, Małgorzata; Gałędek, Michał; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Godek, Sławomir; Krauza, Krzysztof; Gondek, Maciej M.; Jastrzębski, Robert; Hull, Eugeniusz; Malec, Jerzy