Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2009
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Gnela, Bogusława; Sala-Szczypiński, Marcin; Więzowska-Czepiel, Beata; Gardocka, Teresa; Stec, Piotr; Kostecki, Apoloniusz; Tatham, Allan F.; Czaja-Hliniak, Irena; Szostak, Ryszard; Biernat, Tadeusz
    Podstawowa część artykułów zawartych w prezentowanym tomie odnosi się do całego spektrum zagadnień związanych z instytucją odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy publicznej. Uzupełniają je studia dotyczące zjawisk, które pośrednio łączą się z tematem głównym. Prezentowane prace zawierają wiele interesujących ustaleń dokonanych z zastosowaniem różne typu podejścia fi lozoficznego i teoretycznego do omawianego zagadnienia oraz podstawowego katalogu argumentów. Ułatwia to włączenie się w nurt rzeczowej dyskusji nad realizowanymi współcześnie modelami odpowiedzialności odszkodowawczej za działania władzy publicznej. Przedstawione prace dotyczą również ważnych wymiarów kształtowania się i funkcjonowania instytucji odpowiedzialności władzy publicznej w różnych porządkach prawnych.