Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2023

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2023 (Problemy bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej)

Spis treści:

Grzegorz Baziur, Wpływ białoruskiej presji migracyjnej w 2021 r. na bezpieczeństwo Polski. Między kryzysem humanitarnym a dezinformacją

Yevhenii Portnyi, Prorosyjskie partie polityczne w Ukrainie w latach 2014–2022

Bogdan Koszel, Niemcy wobec postkomunistycznego bloku w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1990–1995

Wulf Lapins, Zum deutschen Diskurs über den Krieg gegen die Ukraine

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Kwestia upamiętnienia ofiar II wojny światowej na forum Bundestagu (2020–2022)

Aleksandra Kruk, Politycy z polskim tłem migracyjnym w Bundestagu: działalność Agnieszki Brugger i Paula Ziemiaka

Agnieszka Bielawska, Europäische Integration in den Konzepten der polnischen und deutschen Parteien der Europäischen Volkspartei

Zdzisław Śliwa, Aleksander Ksawery Olech, Piotr Dutkiewicz, Arktyczne aspiracje Chin a ich relacje z Federacją Rosyjską

Bogdan Barczak, Yakuza czy hangure? Przyszłość przestępczości zorganizowanej w Japonii

Tomáš Imrich Profant, The climate change speaking subjects in the Slovak quality press

Paulina Stępniewska-Szydłowska, Pucz wojskowy w 1980 roku i powstanie Trzeciej Republiki Turcji


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2023 (Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego)

Spis treści:

Bogusław Pacek, Piotr Pacek, Russia’s devastating impact on critical infrastructure during the hybrid war in Ukraine

Bogdan Tworkowski, China-Taiwan relations and their implications for international security

Janusz Liber, Implications of the China-Taiwan tensions for the international economic security

Sławomir Kowalski, Robert Sendek, Kwestia tablic rejestracyjnych jako punkt zapalny w stosunkach między Serbią i Kosowem w latach 2011–2022

Zofia Marciniak, Selected sectors of Poland’s security concerning the migration of Ukrainian refugees

Monika Ostrowska, Renata Stojecka-Zuber, Terroryzm a przestępczość zorganizowana – ujęcie teoretyczne

Jerzy Gut, Countering the phenomenon of radicalization and violent extremism: analysis based on the example of selected Western European countries

Janusz Wojtycza, U źródeł dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Kształcenie nauczycieli przysposobienia obronnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej (Akademii Pedagogicznej) im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie w latach 1973–2007


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2023 (The causes, course and possible consequences of the Russian-Ukrainian war from the perspective of Poland, France and New Zealand)

Spis treści:

Tomasz Pawłuszko, The conflict between Russia and Ukraine: The causes of the war, security studies and the formationof an epistemic community in Poland

Łukasz Jureńczyk, Poland’s support for Ukraine’s aspirations to NATO membership

Piotr Mickiewicz, Daniel D. Kasprzycki, Maritime episodes of the Russian ‘special operation’ against Ukraine

Małgorzata Czermińska, The trade effects of the war in Ukraine from the European Union’s and – in particular – Poland’s perspective

Sylwia Hlebowicz, Untangling the Russian-Ukrainian Knot: Representations of the neo-imperialistic Russian political discourse and its analysis in the Polish press materials in the period of 2013–2014 and 2022

Tomasz Młynarski, France towards the annexation of Crimea and the conflict in the Donbas between 2014 and 2022

Aram Kalos, France’s unfailing support under economic influence

Henry Welc, Macron in praise of folly? How Macron’s France seeks to gain from power vacuum during the war in Ukraine

Carene Kodalazian, The impact of the Ukrainian war on Lebanon: a glimpse of light at the end of the tunnel

Nathalie El-Bazzal, Ukrainian crisis: Egypt’s strategic choices

Bethan K. Greener, The New Zealand Defence Force and Ukraine: military contributions to foreign and defence policy

Aaron Wood, Kiwis on the Eastern Front: The motivations of New Zealand veterans fighting for Ukraine

Andrew R. Barney, ‘They asked for it’: Democratic Peace Theory and Vietnamese perceptions of the Russo-Ukrainian War

Tetyana Sanders, What is the impact of the Russian invasion of Ukraine on New Zealand and what are the future implications?


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2023 (Bezpieczeństwo biznesu. Aspekty zarządcze)

Spis treści:

Dominika Marciniak, Przygotowanie logistyczne podmiotów realizujących pomoc humanitarną w Polsce

Mirosław Laszczak, A critical link in the cybersecurity system

Jadwiga Mazur, Programy profilaktyczne na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa hybrydowego

Michał Adam Leśniewski, Menedżer bezpieczeństwa organizacji w otoczeniu kulturowo zmiennym. Studium teoretyczno-koncepcyjne

Piotr Komsta, Uwarunkowania realizacji wdrożeń systemów informatycznych a bezpieczeństwo projektu

Barbara Oliwkiewicz, Godziwe wynagrodzenie jako element bezpieczeństwa społecznego młodych pracowników

Wojciech Kozioł, Paweł Łojek, Praktyka bezpieczeństwa danych w systemie rachunkowości w świetle badań empirycznych

Mariusz Grzyb, Marta Woźniak-Zapór, Bezpieczeństwo danych w małej firmie – wybór rozwiązań chmurowych

Tomasz Banasik, Katarzyna Banasik, Działalność organizacji pozarządowych na rzecz poprawy obronności państwa. Studium przypadku

Bartosz Włodarczyk, Wojska Obrony Terytorialnej jako element rekonstrukcji polskiej obrony cywilnej


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 4 (LIII) Bezpieczeństwo biznesu. Aspekty zarządcze
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Chodyński, Andrzej; Marciniak, Dominika; Laszczak, Mirosław; Mazur, Jadwiga; Leśniewski, Michał Adam; Komsta, Piotr; Oliwkiewicz, Barbara; Kozioł, Wojciech; Łojek, Paweł; Grzyb, Mariusz; Woźniak-Zapór, Marta; Banasik, Tomasz; Banasik, Katarzyna; Włodarczyk, Bartosz; Bałamut, Anna; Waśniewski, Krzysztof; Kapera, Izabela; Kwieciński, Mirosław
  Z wprowadzenia: "Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach silnej turbulencji otoczenia. Skutki tej turbulencji przejawiają się w postaci możliwych kryzysów przedsiębiorstw, zarówno o charakterze ekonomicznym (m.in. w wyniku zawirowań na rynkach finansowych czy recesji), jak i pozaekonomicznym (wywoływanych przez wojny, katastrofy naturalne, terroryzm, skutki globalnego ocieplenia, pandemie itd.). Narastanie zjawisk o charakterze globalnym (pandemie, katastrofalne zjawiska naturalne, np. huragany, susze i trzęsienia ziemi) powoduje, że podmioty gospodarcze powinny wykazywać się zdolnościami o charakterze rezylientnym1 – zapewniać sobie przetrwanie poprzez dostosowywanie się (na ile to możliwe) do występujących zmian."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 3 (LII) The causes, course and possible consequences of the Russian-Ukrainian war from the perspective of Poland, France and New Zealand
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Lasoń, Marcin; Issa, Alex; Johanson, Terry; Pawłuszko, Tomasz; Jureńczyk, Łukasz; Mickiewicz, Piotr; Kasprzycki, Daniel D.; Czermińska, Małgorzata; Hlebowicz, Sylwia; Młynarski, Tomasz; Kalos, Aram; Welc, Henry; Kodalazian, Carene; El-Bazzal, Nathalie; Greener, Bethan K.; Wood, Aaron; Barney, Andrew R.; Sanders, Tetyana
  Introduction: "This issue of Security: Theory and Practice represents unique international cooperation among the academics of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, ESSEC Business School, and Massey University. Three editors Marcin Lasoń (editor in chief), Alex Issa (editor in France), and Lieutenant Colonel (retired) Terence Johanson (editor in New Zealand) gathered carefully selected authors to share their expertise and personal views on the Russian-Ukrainian war."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 1 (L) Problemy bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Molo, Beata; Bazhenova, Hanna; Baziur, Grzegorz; Portnyi, Yevhenii; Koszel, Bogdan; Lapins, Wulf; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Kruk, Aleksandra; Bielawska, Agnieszka; Śliwa, Zdzisław; Olech, Aleksander Ksawery; Dutkiewicz, Piotr; Barczak, Bogdan; Profant, Tomáš Imrich; Stępniewska-Szydłowska, Paulina; Grabowska, Julia
  Z wprowadzenia: "Do rąk czytelników oddajemy kolejny numer periodyku „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”. Niniejszy tom zawiera w głównej mierze opracowania, których przedmiotem są różne aspekty bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dział „Artykuły” otwiera tekst Grzegorza Baziura, będący syntetycznym ujęciem kwestii wpływu tzw. kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej w II połowie 2021 r. na środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego państw wschodniej flanki NATO i wschodniej części Unii Europejskiej – przede wszystkim na bezpieczeństwo Polski. Artykuł przedstawia postawę władz Polski wobec presji migracyjnej oraz białoruskie i rosyjskie działania dezinformacyjne. Rola i miejsce partii prorosyjskich w systemie politycznym Ukrainy w latach 2014–2022, tj. od Euromajdanu do rozpoczęcia przez Federację Rosyjską pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, jest przedmiotem analizy Yevhenija Portnego."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 2 (LI) Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Liber, Janusz; Kowalski, Sławomir; Sendek, Robert; Marciniak, Zofia; Stojecka-Zuber, Renata; Wojtycza, Janusz
  Wprowadzenie: "Współcześnie pojawiające się problemy bezpieczeństwa międzynarodowego stają się coraz bardziej złożone, nieprzewidywalne i groźne w skutkach. Ich skomplikowana natura wynika m.in. z postępujących procesów globalizacji, prowadzących do wzrastającej współzależności państw i instytucji międzynarodowych, w ramach której przenikają się nie tylko kwestie społeczno-gospodarcze, ale i polityczne. W kontekście bezpieczeństwa regionalnego i globalnego wciąż istotne są zagrożenia konwencjonalne: konflikty międzypaństwowe i wojny domowe. Z całą jaskrawością pokazują to problemy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, jakie wywołała inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W ostatnich latach wzrasta także napięcie w relacjach pomiędzy Tajwanem a Chinami, a ich ewentualny konflikt zbrojny groziłoby poważnymi konsekwencjami nie tylko dla bezpieczeństwa regionalnego, ale i globalnego."(...)