Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2009

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2009 (Afryka - Azja - Zachód)

Spis treści:

Aleksandra Kasznik-Christian, Wojna pamięci. Stosunki francusko-algierskie po 1962 roku

Kamil Zajączkowski, Partnerstwo czy rywalizacja? Stosunki CHRL–UE u progu XXI w.

Karim Badr EI-Din Atłia Hassanien, Emerging regional arrangements: Deeper integration between Egypt and the European Union (EU)

Bartosz Wróblewski, Legion Arabski a Bliskowschodnia Polityka Wielkiej Brytanii w latach 1939–1956

Jakub Zajączkowski, Stosunki Indii z Unią Europejską w okresie transformacji porządku międzynarodowego

Olga Barbasiewicz, Polityka Japonii wobec Izraela w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie

Mieczysław Sprengel, Znaczenie politycznych i gospodarczych relacji Australii z Japonią i Chinami w latach 1970–2000

Rajmund Mydel, Gaijin: Cudzoziemcy w Japonii

Roman Słowiński, O zachowaniu tradycyjnych wierzeń i zwyczajów na Tajwanie

Magdalena Zaborowska, Polityczny wymiar dyskusji teologicznych we współczesnym Iranie

Rachela Tonta, Obchody święta Aszury a procesy polityczne w Libanie

Jerzy Zdanowski, Islamizm w polityce Egiptu w okresie monarchii (1922-1952)

Agnieszka Bakałarz, IBN Saud w relacjach Polaków w latach 30. XX wieku

Abdulrahman al-Salimi, Orientalism and relationships between Islam and The West

Emmy G. Irobi, Konflikty etniczne w Afryce w świetle teorii potrzeb ludzkich


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2009 (Liberty and virtue in America)

Spis treści:

Andrzej Bryk, Harvey Mansfield and virtue in the arid land of modern liberalism

Andrzej Bryk, Whence virtue? Whence justice? Whence morality? America and modernity

Wilfred M. McClay, The soul of a nation: American Civil Religion after 9/11

Chantal Delsol, Tocqueville and pantheism

Robert P. Kraynak, The relation of christianity and liberal democracy in America

Gerard V. Bradley, The audacity of faith

Rogers M. Smith, Religion and America’s politics of peoplehood

Richard Gamble, Religion and politics in The Shining city: How the “Winthrop message” became the “Reagan message”

Michael Zuckert, Thinkin’ about Lincoln

Peter Augustine Lawler, Building better than they knew: John Courtney Murray’s american, catholic view of the true foundation of our country

Catherine H. Zuckert, Leo Strauss: Fascist, authoritarian, imperialist?

Mark Blitz, Hegel and progressivism

Jeremy Rabkin, Personal honor, national honor and international justice

Hieronim Kubiak, Religious motivations for work ethics. The american case


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2009 (Strefa Euroatlantycka - 60 lat istnienia i przemian)

Spis treści:

Magdalena Bainczyk, Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce

Nadia Boyadjieva, The Impact of The Cold War on the Origins and Evolution of International Human Rights Regimes

Jan Czaja, Nowy ład międzynarodowy rodzi się w bólach. Porządek międzynarodowy stanu kryzysu i przewartościowań

Spasimir Domaradzki, The Council of Europe’s Human Rights system after sixty years – Political evolution and continuance

Marta Kolendowska-Matejczuk, Półwiecze działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Mark Kramer, NATO, The Warsaw Pact, and the Nature of International Alliances: Theoretical expectations and the Empirical Record

Rett R. Ludwikowski, Ochrona praw człowieka z perspektywy amerykańskiej oceny historycznego legatu Rady Europy

Michał Matyasik, Rada Europy – Ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania

Katarzyna Misztal, Środki ograniczające zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a orzecznictwo europejskie

Małgorzata Perdeus-Białek, Niepełnosprawność jako problem praw człowieka – Droga do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Anna Szymańska-Klich, 10 lat Polski w NATO

Jerzy J. Wiatr, II wojna światowa i nowy ład światowy


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2009 (Unia Europejska między polityką wschodnią a partnerstwem wschodnim)

Spis treści:

Andrzej Podraza, Polityka Wschodnia Unii Europejskiej: Proba podsumowania i perspektywy rozwoju

Andrzej Dumała, Udział Państw Partnerskich objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa w agencjach i programach wewnętrznych Unii Europejskiej

August Pradetto, David Lohrberg, Deutschlands ost-und Sudosteuropapolitik: Zwischen Europaischem Einigungsauftrag, Institutioneller Stabilitat und Politischer Legitimitat

Martin Sieg, DIE „NEUE OSTPOLITIK" GEGENUBER DER UKRAINE

Anna Moraczewska, Funkcjonowanie polskiej granicy wschodniej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Wojciech Gizicki, Grupa Wyszehradzka wobec Polityki Wschodniej Unii Europejskiej

Tomasz Kapuśniak, Miejsce Ukrainy w Polityce Wschodniej Unii Europejskiej. Perspektywa Polski

Dorota Kaźmierczak-Pec, Stanowisko Federacji Rosyjskiej wobec Synergii Czarnomorskiej

Piotr Mickiewicz, Azja Środkowa jako obszar oddziaływania Polityki Wschodniej Unii Europejskiej

Beata Piskorska, Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego. Kontynuacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa czy nowa Polityka Rozszerzania Unii Europejskiej na wschod?

Magdalena Bainczyk, Umowa stowarzyszeniowa jako instrument Partnerstwa Wschodniego

Marcin Lasoń, Interesy, cele i oczekiwania Polski w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Ryszard M. Czarny, Motywy zainteresowania Szwecji koncepcją Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Erhard Cziomer, Rola Niemiec w kształtowaniu nowej Polityki Wschodniej oraz Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w XXI wieku

Magdalena Tomala, Państwa Bałtyckie wobec inicjatywy Partnerstwa Wschodniego

Jurij Makar, Serhij Feduniak, Ukraina wobec Polityki Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Daniel Goler, Kristina Kurze, Die Europaische Energiegemeinschaft: Ein Modell Zur Ausgestaltung Der Ostlichen Partnerschaft?

Beata Molo, Istota i znaczenie energetycznego wymiaru Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Kazimierz Kraj, Partnerstwo Wschodnie wyzwaniem czy zagrożeniem dla Rosji?

Łukasz Wojcieszak, Możliwe przesłanki i następstwa włączenia Obwodu Kaliningradzkiego do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Jiri Urbanek, Czech Republic, EU Presidency and the Project of "Eastern Partnership"


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2009 (Unia Europejska między polityką wschodnią a partnerstwem wschodnim)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Cziomer, Erhard; Podraza, Andrzej; Dumało, Andrzej; Pradetto, August; Lohrberg, David; Sieg, Hans Martin; Moraczewska, Anna; Gizicki, Wojciech; Kapuśniak, Tomasz; Kaźmierczak-Pec, Dorota; Mickiewicz, Piotr; Piskorska, Beata; Bainczyk, Magdalena; Lasoń, Marcin; Czarny, Ryszard M.; Cziomer, Erhard; Tomala, Magdalena; Tomala, Magdalena; Makar, Jurij; Feduniak, Serhij; Goeler, Daniel; Kurze, Kristina; Molo, Beata; Kraj, Kazimierz; Wojcieszak, Łukasz; Paterek, Anna; Urbanek, Jiri; Szklarczyk, Grzegorz; Mazurek, Kamila; Diawoł, Anna; Cziomer, Erhard; Bednarczyk, Bogusława
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2009 (Liberty and virtue in America)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Bryk, Andrzej; McClay, Wilfred M.; Delsol, Chantal; Kraynak, Robert; Bradley, Gerard; Smith, Rogers; Gamble, Richard; Zuckert, Michael; Lawler, Peter Augustine; Zuckert, Catherine; Blitz, Mark; Rabkin, Jeremy; Kubiak, Hieronim; Kristol, Irving; Bryk, Andrzej; Bednarczyk, Bogusława
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2009 (Afryka - Azja - Zachód)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Kasznik-Christian, Aleksandra; Zajączkowski, Kamil; Hassanien, Karim Badr El-Din Attia; Wróblewski, Bartosz; Zajączkowski, Jakub; Barbasiewicz, Olga; Sprengel, Mieczysław; Mydel, Rajmund; Słowiński, Roman; Zaborowska, Magdalena; Tonta, Rachela; Zdanowski, Jerzy; Bakalarz, Agnieszka; al-Salimi, Abdulrahman; Irobi, Emmy; Wróblewski, Bartosz; Rudnicka-Kassem, Dorota; Sendek, Łukasz; Sendek, Łukasz; Zdanowski, Jerzy
  Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” jest trzecim spośród dziewięciu dotychczas wydanych przez Krakowską Szkołę Wyższą (obecnie Akademię) im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, poświęconym problematyce krajów Azji i Afryki. Kontynuujemy w tym względzie tradycję zapoczątkowaną przez nieodżałowanej pamięci Profesora Andrzeja Kapiszewskiego, założyciela czasopisma i promotora interdyscyplinarnych badań nad Orientem w Polsce. Kontynuacja tradycji zapoczątkowanej przez Profesora Kapiszewskiego wyraża się także w układzie numeru. Materiały zostały dobrane w ten sposób, że tworzą dwie części: pierwsza, poświęcona procesom politycznym i stosunkom międzynarodowym, oraz druga – w której wyeksponowany został kulturowy czynnik procesów politycznych. W części pierwszej znajdują się m.in. artykuły: O. Barbasiewicz o polityce Japonii wobec Izraela, A. Christian-Kasznik o stosunkach francusko- algierskich, M. Sprengla o relacjach politycznych i gospodarczych Australii z Japonią oraz Chinami, B. Wróblewskiego o stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie w końcowym okresie kolonializmu, J. Zajączkowskiego o stosunkach Indii z Unią Europejską oraz K. Zajączkowskiego o stosunkach między Unią Europejską a Chinami. Część druga zawiera m.in. teksty: R. Mydla o postrzeganiu obcych w Japonii, M. R. Sławińskiego o tradycyjnej kulturze Tajwanu, R. Tonty o kulturowych czynnikach mobilizacji politycznej w Libanie, M. Zaborowskiej o współczesnych interpretacjach Koranu w Iranie jako elemencie procesu podejmowania decyzji przez elitę władzy tego kraju.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2009 (Strefa Euroatlantycka - 60 lat istnienia i przemian)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Bednarczyk, Bogusława; Bainczyk, Magdalena; Boyadjieva, Nadia; Czaja, Jan; Domaradzki, Spasimir; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Kramer, Mark; Ludwikowski, Rett R.; Matyasik, Michał; Misztal, Katarzyna; Perdeus-Białek, Małgorzata; Szymańska-Klich, Anna; Wiatr, Jerzy J.; Laidler, Paweł; Nowacka, Magdalena; Bednarczyk, Bogusława
  Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” jest próbą zapoznania czytelnika z bieżącą europejską polityką międzynarodową z perspektywy ważnych wydarzeń historycznych XX wieku, których skutki polityczne, społeczne i kulturowe odgrywają ważną rolę na arenie międzynarodowej. Rok 2009 nie wprowadził nowego porządku międzynarodowego, nie zapisał się też w międzynarodowych stosunkach politycznych wyjątkowymi osiągnięciami. Przypadło w nim jednak kilka znaczących rocznic związanych z najnowszą historią. Na niektóre z nich pragniemy zwrócić szczególną uwagę czytelników, dotyczą one bowiem powstania ważnych organizacji i instytucji międzynarodowych, które na stałe wpisały się w obraz współczesności, a ich działalność była i jest przedmiotem wielu analiz i polemik. Zdecydowanie najwięcej uwagi autorzy niniejszego tomu poświęcili rocznicy powstania Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście różnych aspektów ochrony praw człowieka i wzmocnienia demokratycznego modelu państwa prawa. Obszar zainteresowania autorów nie koncentruje się wyłącznie na rozważaniach związanych z okrągłymi rocznicami obchodzonymi w roku 2009. Z uwagi na to, że Europa zawsze była projektem politycznym, a celem integracji gospodarczej nie było wyłącznie zniesienie barier handlowych, ale także stworzenie pokoju, dobrobytu i demokracji, autorzy odnoszą się również do przypadającej w 2009 roku podwójnej rocznicy: dwudziestolecia upadku żelaznej kurtyny, rozpoczynającego wydarzenia, które odmieniły Europę Środkową i Wschodnią, oraz piątej rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód. To ostatnie rozszerzenie było istotnym osiągnięciem w historii Unii.