Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2014

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2014

Spis treści:

Andrzej Chodyński, Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym

Remigiusz Lewandowski, Wiarygodność procesów identyfikacji i transakcji a system bezpieczeństwa państwa

Krzysztof Flak, Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – dyrektywa 2009/81/WE i jej implementacja do polskiego prawa krajowego

Tomasz Gacek, O językach używanych przez członków niektórych organizacji terrorystycznych

Janusz Liber, Kontrwywiad wojskowy oraz taktyczny wywiad osobowy – kluczowe elementy ochrony wojsk przed zamachami terrorystycznymi

Andrzej Sęk, Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedsiębiorstwie

Zbigniew Grzywna, Siły Zbrojne dla pokoju i ich logistyka


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2014

Spis treści:

Marcin Lasoń, Wpływ reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na sytuację w Wojskach Specjalnych na początku 2014 roku

Marek Brylonek, Tendencje rozwoju zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej

Natalia Adamczyk, Znaczenie amerykańskiej tarczy antyrakietowej dla bezpieczeństwa narodowego Polski

Ireneusz Kobus, Straż Leśna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

Zbigniew Grzywna, Selected elements concerning the transformation and change of the armed forces of the Republic of Poland


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2014

Spis treści:

Kazimierz Kraj, Operacja Krym Anno Domini 2014

Maciej Milczanowski, Zachód wobec kryzysu politycznego na Ukrainie (2013-2014)

Ewa Wolska-Liśkiewicz, Czeczeński ślad na Ukrainie

Anna Piziak-Rapacz, Bezpieczeństwo energetyczne Rumunii

Adam Jabłoński, Marek Jabłoński, Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym-kluczowe aspekty

Izabela Kapera, Jacek Kapera, Bezpieczeństwo w hotelarstwie polskim


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2014

Spis treści:

Mirosław Kwieciński, Krzysztof Passella, Podejmowanie decyzji menedżerskich w zarządzaniu wywiadem cywilnym w Polsce

Andrzej Sęk, Małgorzata Popiało, Prawne dylematy udostępniania informacji publicznej w polskiej administracji samorządowej

Wojciech Huszlak, Codes of ethics and security of the enterprise (Kodeksy etyczne a bezpieczeństwo przedsiębiorstwa)

Rafał Kopeć, Broń masowego rażenia-definiowanie pojęcia

Robert Borkowski, Radykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu terrorystów

Karolina Bihuniak, Janusz Adamczyk, Społeczeństwo polskie wobec zagrożenia terroryzmem z użyciem broni biologicznej


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka nr 1, 2014
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014) Chodyński, Andrzej; Lewandowski, Remigiusz; Flak, Krzysztof; Gacek, Tomasz; Liber, Janusz; Sęk, Andrzej; Grzywna, Zbigniew; Pilżys, Jan; Sobol-Kołodziejczyk, Piotr; Zieliński, Marek; Wargacka, Alicja; Lasoń, Marcin; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2014
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014) Kwieciński, Mirosław; Passella, Krzysztof; Sęk, Andrzej; Popiało, Małgorzata; Huszlak, Wojciech; Kopeć, Rafał; Borkowski, Robert; Bihuniak, Karolina; Adamczyk, Janusz; Potkański, Waldemar; Zieliński, Marek; Wagner, Helmut; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2014
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014) Kraj, Kazimierz; Milczanowski, Maciej; Wolska-Liśkiewicz, Ewa; Piziak-Rapacz, Anna; Jabłoński, Adam; Jabłoński, Marek; Aksamitowski, Andrzej; Chodyński, Andrzej; Adamczyk, Natalia; Pieróg, Iwona; Bednarz, Łukasz; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2014
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014) Lasoń, Marcin; Brylonek, Marek; Adamczyk, Natalia; Kobus, Ireneusz; Grzywna, Zbigniew; Kargol, Anna; Adamczyk, Natalia; Kraj, Kazimierz; Ostrowska, Monika; Budzowski, Klemens