Notes Biblioteczny, 2013

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Notes biblioteczny 2013
    (2013) Januszko-Szakiel, Aneta; Bałos, Iga; Sadlik, Oliwier; Juszczyk, Urszula; Dąbek, Aneta; Mucha, Justyna
    Szanowni Czytelnicy, rok 2013 w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zdominowały prace nad realizacją projektu Repozytorium Dorobku Naukowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zadanie utworzenia systemu repozytoryjnego uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę. Wybrane zagadnienia (organizacyjne, techniczne oraz prawne) funkcjonowania repozytorium są przedstawione w tekstach autorstwa Igi Bałos, Oliwiera Sadlika i Urszuli Juszczyk. Istotnym wydarzeniem ubiegłego roku okazało się testowe wdrożenie otwartego oprogramowania do obsługi biblioteki Koha i publiczne udostępnienie bibliotecznego katalogu online w nowym systemie. Pracownicy bibliotek KAAFM oraz Politechniki Krakowskiej podjęli współpracę w zakresie projektu Przystosowanie i implementacja otwartego systemu bibliotecznego Koha w krakowskich instytucjach bibliotecznych. W tegorocznym piśmie zamieszczamy również artykuł na temat prac wolontariackich. Jesteśmy mile zaskoczeni bezinteresownym zaangażowaniem wielu młodych ludzi w bieżące prace naszej Biblioteki. Wolontariuszom Biblioteki KAAFM dedykujemy opracowanie A nety Dąbek i Justyny Muchy. Ważnym wydarzeniem minionego roku było rozszerzenie współpracy z Centrum NUKAT i uzyskanie przez Iwonę Drabik oraz Anetę Rybak uprawnień do wprowadzania rekordów do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego oraz szkolenia pracowników macierzystej Biblioteki w zakresie tworzenia rekordów.