Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2015

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XVIII, 2015

Spis treści:

Krzysztof Goźdź-Roszkowski, Posiadanie pro melioratione dóbr kościelnych przez Kazimierza Wielkiego

Piotr Kitowski, Koszty pogrzebu wójtowej malborskiej Katarzyny Zawadzkiej (1682). Z dziejów prawa ziemskiego oraz kultury funeralnej w Polsce XVII w.

Marcin Głuszak, Protokoły Rady Nieustającej z lat 1775–1788 w zasobach AGAD. Rodzaje i charakterystyka

Justyna Bieda, Ciąża, poród i opieka nad dzieckiem w więzieniach Królestwa Polskiego (1815–1867)

Joanna Machut-Kowalczyk, Wymogi ustawowe i postulaty wobec kwalifi kacji sędziów pokoju w świetle doniesień praktyki, wyrażanych opinii i dyskusji toczącej się na łamach czasopism w XIX w.

Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie całkowite w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego

Tomasz Kruszewski, Uczony wobec Trzeciej Rzeszy. Hans-Albrecht Fischer – profesor rzymskiego i niemieckiego prawa cywilnego na Uniwersytecie Wrocławskim

Mateusz Rodak, Przestępstwo zgwałcenia i jego sprawcy w II Rzeczypospolitej. Próba wstępnej charakterystyki

Przemysław Marcin Żukowski, Dzieje II Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1919–1939

Andrzej Marian Świątkowski, Prawo pracy II RP: symbioza zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego (prolegomena do współczesnego podziału zatrudnienia)

Anna Marciniak-Sikora, Akty notarialne notariuszy warszawskich działających w czasie II wojny światowej i ich zastosowanie we współczesnym obrocie prawnym

Jacek Matuszewski, Kudrycyzacja, czyli poniewieranie nauki przez biurokrację

Wacław Uruszczak, Z takim sposobem uprawiania nauki godzić się nie można. Naruszanie cudzego autorstwa w pracach historycznoprawnych i historycznych

Dariusz Szpoper, Cura te ipsum! W odpowiedzi W. Uruszczakowi

Jan Sowa, Z takim sposobem uprawiania „polemik naukowych” godzić się nie można. Odpowiedź Wacławowi Uruszczakowi

Jan Sowa, Nota na temat artykułu Jacka Matuszewskiego


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVIII
    (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2015) Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Kitowski, Piotr; Głuszak, Marcin; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Kruszewski, Tomasz; Rodak, Mateusz; Żukowski, Przemysław Marcin; Świątkowski, Andrzej Marian; Marciniak-Sikora, Anna; Matuszewski, Jacek; Uruszczak, Wacław; Szpoper, Dariusz; Sowa, Jan; Malec, Jerzy