Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2017

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2017 (Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : Część 1: Zagrożenia, wyzwania i przyszłość unijnej polityki bezpieczeństwa)

Spis treści:

Katarzyna Żukrowska, Rozwój Unii Europejskiej do 2020 roku a nowe wyzwania globalizacji i konkurencji międzynarodowej z uwzględnieniem roli, miejsca i interesów Polski

Ryszard Zięba, Próby ożywienia polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Krzysztof Miszczak, Przyszłość polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Marcin Lasoń, Perspektywy utworzenia wspólnej armii europejskiej a kryzys funkcjonowania Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Beata Molo, „Wspólna” polityka energetyczna w kontekście tendencji dezintegracyjnych Unii Europejskiej

Karina Paulina Marczuk, Kryzys uchodźczy 2014–2016 – podejścia Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Propozycje działań

Piotr Mickiewicz, Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji drogą morską do UE. Źródła i potencjalne formy reakcji

Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Współpraca polityczna i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską po amerykańskich wyborach prezydenckich 2016 r. – kontynuacja czy zmiana?


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2017 (Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : Część 2: Kontrowersje wokół rozwoju wewnętrznego i współpracy międzynarodowej)

Spis treści:

Mieczysław Stolarczyk, Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej

Erhard Cziomer, Implikacje wyborów federalnych z 24 września 2017 roku i masowego napływu nielegalnych uchodźców dla przemian wewnętrznych oraz roli Niemiec w Unii Europejskiej

Peter Munkelt, Zur Zukunft der Europäischen Union: Deutsche Debatten

Tomasz Młynarski, Brexit i jego następstwa dla Francji i jej członkostwa w Unii Europejskiej

Bogdan Koszel, Meandry polityki niemieckiej wobec Rosji w okresie rządów prezydenta Dmitrija Miedwiediewa (2008–2012)

Marek Czajkowsk, Aktualna polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej a Unia Europejska – podstawowe zagadnienia

Elżbieta Majchrowska, The trade aspects of the transatlantic cooperation between the EU, the USA and Canada

Paulina Stępniewska, Uwarunkowanie i perspektywy współpracy Unii Europejskiej i Turcji w XXI wieku

Krzysztof Malinowski, Niemcy wobec przebudowy strefy euro przed wyborami do Bundestagu w 2017 roku

Magdalena Tomala, Państwa nordyckie wobec aktualnych i wybranych aspektów kryzysu UE


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2017 (Andrzeja Kapiszewskiego przekraczanie granic kulturowych)

Spis treści:

Tomasz Nałęcz, Sen o Polsce. Nadzieje i rozczarowania polskiej inteligencji

Leszek Korporowicz, Sylwia Jaskuła, „Bridging cultural boundaries” Andrzeja Kapiszewskiego

Bogdan Szlachta , Cesarstwo (zachodnie?) Karola Wielkiego (kilka kontekstów i uwag)

Tadeusz Paleczny, Procesy asymilacji, transkulturacji i uniwersalizacji kulturowej: przegląd problematyki

Barbara Stoczewska, Jeszcze raz o obywatelskim nieposłuszeństwie – interpretacje, spory wokół pojęcia

Roman Kuźniar, Cztery role Ameryki

Andrzej Mania, Analizy wywiadu – dyscyplina naukowa in statu nascendi

Adam W. Jelonek, „Spóźnieni przybysze” ery nacjonalizmów. Przyczynek do dyskursu na temat procesów narodowotwórczych w Azji

Abdulrahman al-Salimi, The New Silk Road and the Communication between the Middle East and China

Ewa Trojnar, Bezpieczeństwo energetyczne Japonii w kontekście stosunków z państwami Zatoki Perskiej w latach 2007−2016

Olga Barbasiewicz, Grupy nacisku i organizacje społeczne związane z japońskim rządem a kwestia pamięci o II wojnie światowej

Hassan A. Jamsheer, Refleksje wokół wybranych zagadnień współczesnej historii Iraku na tle Bliskiego Wschodu

Beata Kowalska, Inga Hajdarowicz, Kobiety i wojna. Genderowy wymiar konfl iktu syryjskiego


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2017 (60 lat Traktatów Rzymskich - od wizji do rzeczywistości)

Spis treści:

Magdalena Bainczyk, Key European Communities and European Union treaties and accord in the case law of the German and the Polish Constitutional Tribunals

Magdalena Bainczyk, Wpływ europejskiej Konwencji Praw Człowieka na interpretację praw podstawowych w RFN

Bogusława Bednarczyk, Helping to Make Fundamental Rights a Reality for Everyone in the EU: From the Treaty of Rome to the Fundamental Rights Agency

Jan Czaja, Unia Europejska: historyczne dokonania i dotkliwe porażki

Anna Paterek, Bezpieczeństwo Europy – dyskusje wokół sekurytyzacji pomocy rozwojowej

Małgorzata Czermińska, Jowita Świerczyńska, Administracja celna w Unii Europejskiej – wspólna czy 28 różnych?

Paweł Kołek, Financial Action Task Force (FATF) – koncert mocarstw finansowych?


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4 (XIV), 2017 (60 lat Traktatów Rzymskich - od wizji do rzeczywistości)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Bainczyk, Magdalena; Bednarczyk, Bogusława; Czaja, Jan; Paterek, Anna; Czermińska, Małgorzata; Świerczyńska, Jowita; Kołek, Paweł; Dobrowolski, Tomasz; Śliż-Marciniec, Małgorzata; Bednarczyk, Bogusława
  ZE WSTĘPU: Opracowania zamieszczone w bieżącym numerze bezpośrednio i pośrednio dotyczą problemów związanych z aktualną sytuacją w procesie zmian w integracji europejskiej. Ich autorzy, analizując m.in. aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne integracji, która dokonała się w minionym dziesięcioleciu, dowodzą że rozszerzenie przynosi korzyści Unii Europejskiej jako całości. Dzięki niemu Unia może skuteczniej stawiać czoła wyzwaniom o wymiarze globalnym. Polityka rozszerzenia okazała się istotnym narzędziem służącym transformacji społeczeństw. Zarówno w tych państwach, które już przystąpiły do UE, jak również w tych, które znajdują się na drodze do przystąpienia, miały miejsce ogromne zmiany, możliwe dzięki reformom demokratycznym i gospodarczym, dokonywanym w duchu przystąpienia. W samym sercu tego procesu znalazły się zaangażowanie, uwarunkowania i wiarygodność, które gwarantują jego sukces. Tematyka publikowanych niżej tekstów jest zróżnicowana. Wiąże się to z różnorodnymi zainteresowaniami naukowymi autorów oraz z wielowątkowością tematu politycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów 60-letniego procesu integracji europejskiej. Obszar badawczy autorów nie koncentruje się wyłącznie na rozważaniach związanych z okrągłą rocznicą podpisania traktatów rzymskich. Z uwagi na to, że Europa zawsze była projektem politycznym, a celem integracji gospodarczej nie było wyłącznie zniesienie barier handlowych, ale także stworzenie pokoju, dobrobytu i demokracji, autorzy odnoszą się także do szerokiej gamy zagadnień rzutujących na współczesny model integracji europejskiej, jak i jej perspektywy na przyszłość.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3 (XIV), 2017 (Andrzeja Kapiszewskiego przekraczanie granic kulturowych)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Nałęcz, Tomasz; Korporowicz, Leszek; Jaskuła, Sylwia; Szlachta, Bogdan; Paleczny, Tadeusz; Stoczewska, Barbara; Kuźniar, Roman; Mania, Andrzej; Jelonek, Adam W.; al-Salimi, Abdulrahman; Trojnar, Ewa; Barbasiewicz, Olga; Jamsheer, Hassan A.; Kowalska, Beata; Hajdarowicz, Inga; Kościelniak, Krzysztof; Brataniec, Katarzyna; Michalak-Pikulska, Barbara; Kurpiewska-Korbut, Renata; Zdanowski, Jerzy; Zdanowski, Jerzy; Bednarczyk, Bogusława
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2 (XIV), 2017 (Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : Część 2: Kontrowersje wokół rozwoju wewnętrznego i współpracy międzynarodowej)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Stolarczyk, Mieczysław; Cziomer, Erhard; Munkelt, Peter; Młynarski, Tomasz; Koszel, Bogdan; Czajkowski, Marek; Majchrowska, Elżbieta; Stępniewska, Paulina; Malinowski, Krzysztof; Tomala, Magdalena; Gawron, Dominika; Adamczyk, Natalia; Bałamut, Anna; Molo, Beata; Furgacz, Przemysław; Cziomer, Erhard; Bednarczyk, Bogusława
  Ze wstępu: W 2017 r. „Krakowskie Studia Międzynarodowe” (KSM) – serii europejskiej ukazują się po raz 12. Tematyka 12. tomu koncentruje się na przedstawieniu niezwykle ważnego oraz aktualnego zagadnienia – „Przesłanki i następstwa kryzysu funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku”. W części 1 z czerwca 2017 podjęto problem: „Zagrożenia, wyzwania i przyszłość polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej w dobie kryzysu”. Natomiast część 2 koncentruje się wokół „Kontrowersji wokół rozwoju wewnętrznego i współpracy międzynarodowej UE”.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1 (XIV), 2017 (Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : Część 1: Zagrożenia, wyzwania i przyszłość unijnej polityki bezpieczeństwa)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Żukrowska, Katarzyna; Zięba, Ryszard; Miszczak, Krzysztof; Lasoń, Marcin; Molo, Beata; Marczuk, Karina; Mickiewicz, Piotr; Waśko-Owsiejczuk, Ewelina; Leunig, Ragnar; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Cziomer, Erhard; Bednarczyk, Bogusława
  Ze wstępu: Dwa numery „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” (KSM) przygotowane w 2017 r. zawierają pogłębione analizy i oceny przyczyn, istoty i następstw postępującego w ostatnich dwóch latach kryzysu Unii Europejskiej (UE). Nawiązują one tematycznie do numerów, które ukazały się w latach 2014–2016, a omawiały między innymi: strategiczne oraz gospodarcze aspekty współpracy transatlantyckiej, współzależności bezpieczeństwa globalnego i transatlantyckiego oraz problemy współpracy Polski z Niemcami w UE.