Państwo i Społeczeństwo, 2002

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2002

Spis treści:

Michał Kubat, System partyjny Czech - zarys problemu

Ryszard M. Czarny, Promocja jako element polityki społeczno-gospodarczej Szwecji

Dorota I. Pietrzyk, Liberalne, demokratyczne czy obywatelskie? Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja

Miłosz Horodyski, Globalizacja, antyglobaliści i głód mitu

Marian Grzybowski, Struktura Rady Ministrów w Rzeczpospolitej Polskiej a reforma Centrum Rządowego (1992-1999)

Jan Staszków, Ratyfikacja umowy międzynarodowej w praw ie polskim po II wojnie światowej

Marek Maciąg, Zakres kognicji sądu polubownego

Michał Hładij, Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych w świetle ustawy z dnia 28 kwietnia 1938 roku

Wiesław Szczurek, Liczba i rozmieszczenie ludności niemieckiej na Pomorzu w okresie II Rzeczypospolitej

Jerzy Komaś, Naród, państwo, gospodarka, społeczeństwo w publicystyce konspiracyjnej Stronnictwa Narodowego

Jacek Kloczkowski, Stereotypy i fakty. Kilka uwag o dziewiętnastowiecznym konserwatyzmie krakowskim

Zofia Szarota, Prawa osób starszych

Anna Panek, Pedagogika czasu wolnego - tradycja a współczesne tendencje

Ewa Tabora-Marcjan, Media w kształceniu

Ewa Sierankiewicz, Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w zakresie tworzenia zastępczych środowisk rodzinnych (na przykładzie województwa małopolskiego)

Tadeusz Paleczny, Meandry wielokulturowości: oblicza pluralizm u w społeczeństwach wielokulturowych - USA i Brazyli

Katarzyna Warmińska, Tatarzy polscy. Wizja narodu i polskości grupy

Bogusław Blachnicki, Wybrane zagadnienia przeciw działania bezrobociu. Empiryczne studium socjologiczne

Dariusz Fatuła, Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich wykorzystania

Magdalena Dołhasz, Dominika Kubacka, Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw „zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych

Jowita świerczyńska, Procedury celne

Barbara Boczkowska, Metodologia rachunku kosztów i wyników w controllingu


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2002
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002) Kubát, Michał; Czarny, Ryszard M.; Pietrzyk, Dorota; Horodyski, Miłosz; Grzybowski, Marian; Staszków, Jan; Maciąg, Marek; Hładij, Michał; Szczurek, Wiesław; Kornaś, Jerzy; Kloczkowski, Jacek; Szarota, Zofia; Panek, Anna; Tabora-Marcjan, Ewa; Sierankiewicz, Ewa; Paleczny, Tadeusz; Warmińska, Katarzyna; Blachnicki, Bogusław; Fatuła, Dariusz; Dołhasz, Magdalena; Kubacka, Dominika; Świerczyńska, Jowita; Boczkowska, Barbara; Seniów, Jerzy; Hadżinikołowa, Elena; Grott, Olgierd; Majchrowski, Jacek