Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2013

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2013

Spis treści:

Krzysztof Łazarski, Law, Forms of Government and Liberty in Montesquieu’s Thought

Dimitar Hanev, Philosophical Origins of the Concept of Subjective Right

Jan Widacki, Współczesny zakres nazwy „kryminalistyka”

Krzysztof Radwaniak, Informacja pozyskana przez policję w ramach białego wywiadu a jej wykorzystanie w czynnościach dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych

Mariusz Kusion, Internet i podsłuchy, czyli prowokacja artystyczna i dziennikarska przywykorzystaniu nowoczesnych technologii–aspekty oceny prawnokarnej

Tamara Milenkovic-Kerkovic, Legal Incentives for the Franchising Investments–Serbian Case

Danuta Waniek, Kilka uwag na temat prawnego zróżnicowania darowizn kościelnych w świetle praktyki administracyjno-sądowej

Klaudia Krużołek, Prawnofinansowe aspekty zwalczania lichwy bankowej

Paweł Klimek, Prawnofinansowe instrumenty polityki prorodzinnej – postulat zmian inspirowanych brytyjskim systemem Child Trust Fund

Marcin Sala-Szczypiński, Postępowania kontrolne prowadzone przez inspekcję sanitarną (część pierwsza)

Agnieszka Kubiak-Cyrul, Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich w projektach prawa UE

Justyna Węgrzynowicz-Cichońska, Akcja niema jako odpowiedź na współczesne oczekiwania inwestorów i spółek akcyjnych


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2013

Spis treści:

Artur Bochenek, Status prawny i funkcje Prezydium Senatu RP

Grzegorz Kościelniak, Bezprawie legislacyjne a bezpieczeństwo prawne jednostki–wybrane zagadnienia

Stefan Poździoch, Prawo do bezpieczeństwa w świetle międzynarodowych i polskich regulacji prawnych

Anna Ibek, Niepewność w systemach bezpieczeństwa

Mateusz Kolaszyński, Nadzór nad cywilnymi służbami specjalnymi

Jan Widacki, Implementation of the Idea of Community Police Forces after 1990

Renata Staszel, Małgorzata Wojtarowicz, Justyna Kotkowska, Paweł Zając, Praktyczne możliwości zastosowania kamery termowizyjnej

Agnieszka Damasiewicz, Czy każdy sędzia powinien być szachistą?

Martyna Huszcza, Prawo do rzetelnego procesu a pomyłki sądowe

Marcin Sala-Szczypiński, Postępowania kontrolne prowadzone przez inspekcję sanitarną. Część 2: Kontrola przedsiębiorcy według przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Iga Bałos, Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu

Sebastian Koczur, Przesłanki zasądzenia odszkodowania w miejsce przywrócenia do pracy w judykaturze Sądu Najwyższego


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2013
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013) Bochenek, Artur; Kościelniak, Grzegorz; Poździoch, Stefan; Ibek, Anna; Kolaszyński, Mateusz; Widacki, Jan; Staszel, Renata; Damasiewicz, Agnieszka; Huszcza, Martyna; Sala-Szczypiński, Marcin; Bałos, Iga; Koczur, Sebastian; Wojtarowicz, Małgorzata; Szuba-Boroń, Anna; Widacki, Jan; Maciąg, Zbigniew
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2013
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013) Łazarski, Krzysztof; Hanev, Dimitar; Widacki, Jan; Radwaniak, Krzysztof; Kusion, Mariusz; Milenković-Kerković, Tamara; Waniek, Danuta; Krużołek, Klaudia; Klimek, Paweł; Sala-Szczypiński, Marcin; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Węgrzynowicz-Cichońska, Justyna; Huszcza, Martyna; Widacki, Jan