Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2004

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2004

Spis treści:

J. J. Smolicz, Constructive Diversity in Multicultural Australia

Andrzej Kapiszewski, Poland and Current Transatlantic Relations

Cheng-yi Lin, Taiwan’s Campaign for United Nations Participation

Diana Kapiszewski, The infrastructure of Justice: Institutional Determinants of High Court Decision-Making in Argentina and Venezuela

Roman Sławiński, Sporne problemy nowożytnej historii Chin

Adina Zemanek, Cmentarze wirtualne - przemiany chińskich tradycji pogrzebowych

Tadeusz Paleczny, Struktura rasowa, wyznaniowa i klasowo-warstwowa społeczeństwa brazylijskiego: w kierunku modelu pluralistycznego

Andrzej Bryk, The Bill of Rights and Judicial Review in the American Constitution of 1787

Wojciech Zalewski, Afryka podzwrotnikowa: cywilizacja i kultura

Monika Banaś, Koncepcje procesów asymilacji a struktura etniczna społeczeństwa amerykańskiego przełomu XX i XXI wieku

Jarosław Kotas, Niektóre aspekty buddyjskiej ścieżki jako sposób budowania więzi ze światem

Jarosław Tomasiewicz, Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Earth Liberation Front)

Phil van Schalkwyk, From Laager to Lager: Reflections on Afrikaner Identity


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2 specjalny, 2004 (Stany Zjednoczone a świat współczesny)

Spis treści:

Andrew Nagórski, Stany Zjednoczone a ich postrzeganie w świecie

Harvey C. Mansfield, Delba Winthrop, What Tocqueville Says to Liberals and Conservatives Today

Andrzej Bryk, Akcja Afirmatywna, doktryna różnorodności a plemienna koncepcja społeczeństwa liberalnego

Jarosław Rokicki, Nadzieje i porażki akcji afirmatywnej

Tadeusz Paleczny, Zróżnicowanie rasowe, etniczne, klasowo-warstwowe i wyznaniowe społeczeństwa amerykańskiego w świetle danych spisowych z 2000 roku

Lubomir Zyblikiewicz, Stosunki transatlantyckie na początku XXI wieku

Monika Banaś, Tendencje rozwoju przedsiębiorstw etnicznych w Stanach Zjednoczonych

Adam Walaszek, Stulecie amerykańskiej literatury o Polonii 1900-2000

Jan Staszków, Zobowiązania umowne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej

Robert Kłosowicz, Armia obywatelska czy zawodowa-początki sił zbrojnych USA


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3 specjalny, 2004 (Polska - świat arabski)

Spis treści:

Anna Mrozek-Dumanowska, Między tradycjonalizmem a nowoczesnością: fundamentalizm islamu

Jerzy Zdanowski, Szyici w Al-Ahsie. Stosunki religijno-polityczne w Arabii Saudyjskiej

Krzysztof Bojko, Ludność arabska w państwie żydowskim

Andrzej Kapiszewski, Democratizing the Arab states. The case of monarchies of the Gulf, 1991-2004

Agnieszka Bakalarz, Polacy na Półwyspie Arabskim w XIX wieku

Tomasz Walczuk, Planowanie rozwoju gospodarczego w Arabii Saudyjskiej

Andrzej Pikulski, Rozwój gospodarczy Jemenu po zjednoczeniu

Anna Barska, Rodzina i jej przemiany w krajach Maghrebu

Katarzyna Jarecka-Stępień, Polacy w Libii

Ibrahim El-Cheikh, Przyczyny wojny domowej w Libanie w latach 1975-1990

Elżbieta Puchnarewicz, Państwo i społeczeństwo w Egipcie. Obszary trudnych negocjacji

Magdalena Góra, Polska wobec powstania państwa Izrael. Stosunki wzajemne w latach 1945-1950

Katarzyna Brataniec, Historyczne korzenie arabskiego resentymentu wobec Europy

Anna Dziewanowska, Juliusz Sienkiewicz, Henryk Sienkiewicz a świat arabski

Ilona Kielan-Glińska, Muzułmańska chusta a idea laickości we współczesnej Francji


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2004

Spis treści:

Jan Czaja, Bezpieczeństwo euroatlantyckie. Nowe zagrożenia, nowe wyzwania

Spasimir Domaradzki, Stany Zjednoczone a Międzynarodowy Trybunał Kamy. Od polityki poparcia do zwalczania

Tatiana Biela, Pamięć a proces pojednania w społeczeństwach pluralistycznych. Analiza wybranych aspektów na przykładzie Bośni i Hercegowiny

Andrzej Pankowicz, Spór o genezę narodu białoruskiego. Perspektywa historyczna

Krzysztof Grygajtis, Europa Środkowa i Międzymorze a sowiecka strategia generalna lat 1939-1941

Adam W. Jelonek, Autorytarna demokracja w Malezji. Ewolucja systemu politycznego w latach 1969-2004

Krzysztof Bojko, Pierwsza palestyńska intifada - 1987-1991

Paweł Siwiec, Polska misja stabilizacyjna w Karbali. Zmiana pierwsza

Joanna Bzdyl, Roman Sławiński, Nowe wierzenia tajwańskie

Bogdan Zemanek, Obrzędy pogrzebowe Nuosu z południowo-zachodnich Chin


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3 specjalny, 2004 (Polska - świat arabski)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004) Mrozek-Dumanowska, Anna; Zdanowski, Jerzy; Bojko, Krzysztof; Kapiszewski, Andrzej; Bakalarz, Agnieszka; Walczuk, Tomasz; Pikulski, Andrzej; Barska, Anna; Jarecka-Stępień, Katarzyna; El-Cheikh, Ibrahim; Puchnarewicz, Elżbieta; Góra, Magdalena; Brataniec, Katarzyna; Dziewanowska, Anna; Sienkiewicz, Juliusz; Kielan-Glińska, Ilona; Kapiszewski, Andrzej
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2004
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004) Czaja, Jan; Domaradzki, Spasimir; Biela, Tatiana; Pankowicz, Andrzej; Grygajtis, Krzysztof; Jelonek, Adam W.; Bojko, Krzysztof; Siwiec, Paweł; Bzdyl, Joanna; Sławiński, Roman; Zemanek, Bogdan; Kapiszewski, Andrzej
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2 specjalny, 2004 (Stany Zjednoczone a świat współczesny)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004) Nagórski, Andrew; Mansfield, Harvey C.; Winthrop, Delba; Bryk, Andrzej; Bryk, Andrzej; Rokicki, Jarosław; Rokicki, Jarosław; Paleczny, Tadeusz; Zyblikiewicz, Lubomir; Banaś, Monika; Walaszek, Adam; Staszków, Jan; Kłosowicz, Robert; Bryk, Andrzej
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2004
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004) Smolicz, J. J.; Kapiszewski, Andrzej; Lin, Cheng-yi; Kapiszewski, Diana; Sławiński, Roman; Zemanek, Adina; Paleczny, Tadeusz; Bryk, Andrzej; Zalewski, Wojciech; Banaś, Monika; Kotas, Jarosław; Tomasiewicz, Jarosław; van Schalkwyk, Phil; Kapiszewski, Andrzej