Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2015

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2015

Spis treści:

Jan Widacki, Obrońca wobec opinii biegłego w procesie karnym

Henriett Rab, Does human resource management correlate with fl exible employment?

Katarzyna Bagan-Kurluta, Zawieranie małżeństw przez cudzoziemców. Uwagi na temat zmiany ustawy o aktach stanu cywilnego

Krisztián Szabó, Societal questions of witness protection in Hungary

Beata Więzowska-Czepiel, Terminy dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej – zmiany w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą o prawach konsumenta

Volodymyr Bogoslavets, Features of Obligations Pertaining to Legal Services Delivery in the Light of Ukrainian Law and Practice

Piotr Rosiak, Karny charakter instytucji przepadku świadczenia z art. 412 k.c.

Anita Curzydło, Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

Lilla Kula, Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym

Michał Swaldek, Charakter prawny wyroku sądu cywilnego stwierdzającego nieważność uchwały sprzecznej z ustawą podjętej przez wspólników sp. z o. o. lub walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz rodzaj wadliwości, którą objęta jest taka uchwała


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2015

Spis treści:

Mariusz Załucki, Adaptacja prawa polskiego do wymogów unijnego rozporządzenia spadkowego (Nr 650/2012)

Agnieszka Kubiak Cyrul, Zakres stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z perspektywy prawa polskiego

Harald G. Kundoch, Der deutsche Bundespräsident – ein „Stabilitätsanker“ im Grundgesetz (GG)

Piotr Czarny, Der polnische Staatspräsident als Stabilitätsfaktor (Grundriss der Theorie und der Praxis)

Jakub Biernat, Organ wydający jako organ właściwy do dokonania sprostowania, uchylenia, zmiany lub zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego

Paweł Blajer, Z historii ksiąg gruntowych (Grundbücher)

Nadia Petechel, Medical insurance: ways of incipience

Oleg Kuzmych, The contract of donation with the duty of the donee in favour of a third person in the civil law of Ukraine

Márto Leó Zaccaria, Workplace harassment and victimisation in Hungarian legal practice

Wawrzyniec Serafin, Zastosowanie probabilistyki w analizie zakresu zastosowania normy prawnej. Wstęp do dalszej dyskusji

Radosław Potok, Konsekwencje wykorzystywania informacji poufnych w obrocie giełdowym w teorii i praktyce na przykładzie USA oraz Chin


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2015
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015) Załucki, Mariusz; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Kundoch, Harald G.; Czarny, Piotr; Biernat, Jakub; Blajer, Paweł; Petechel, Nadia; Kuzmych, Oleg; Zaccaria, Márton Leó; Serafin, Wawrzyniec; Potok, Radosław; Rzeźniczak, Angelika; Tylutki, Sylwia; Wenda, Weronika; Tomaszewski, Tomasz; Starowicz, Iga; Kubas, Sabina; Jabłońska, Elżbieta; Maciąg, Zbigniew
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2015
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015) Widacki, Jan; Rab, Henriett; Bagan-Kurluta, Katarzyna; Szabó, Krisztián; Więzowska-Czepiel, Beata; Bogoslavets, Volodymyr; Rosiak, Piotr; Curzydło, Anita; Kula, Lilla; Bernat, Rafał; Baran, Agnieszka; Swaldek, Michał; Kołodziejczyk, Łukasz; Stosur, Arkadiusz; Jasińska, Katarzyna; Jabłońska, Elżbieta; Maciąg, Zbigniew