Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2016

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2016

Spis treści:

Tomasz Młynarski, Energetyka jądrowa wobec globalnych problemów bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu w XXI wieku

Marcin Tarnawski, Wpływ kształtowania się cen na wybranych rynkach gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne

Beata Molo, Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego Niemiec w kontekście unii energetycznej Unii Europejskiej

Mariusz Ruszel, Polityczne i ekonomiczne znaczenie integracji energetycznej pomiędzy Norwegią a Niemcami

Anna Paterek, Zrównoważony rozwój energetyczny w polityce współpracy rozwojowej Republiki Federalnej Niemiec

Ryszard M. Czarny, Dynamika zmian energetyki Królestwa Norwegii

Magdalena Tomala, Energia odnawialna jako kluczowy element bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego i środowiskowego państw nordyckich

Piotr Mickiewicz, Subregion bałtycki w założeniach polityki energetycznej Rzeczpospolitej Polskiej

Małgorzata Kamola-Cieślik, Bezpieczeństwo energetyczne Polski a sytuacja ekonomiczna Kompanii Węglowej SA po 2014 roku

Anna Piziak-Rapacz, Bezpieczeństwo energetyczne w polityce rządu koalicji PiS, LPR i Samoobrony (2005–2007) oraz rządu Beaty Szydło–analiza porównawcza

Maciej Golarz, Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny, ropę naftową i energię elektryczną


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2016

Spis treści:

Andrzej Mroczek, Eliza Głąbkowsk, Akty terroru w Polsce z udziałem „samotnego wilka”

Robert Borkowski, Obraz Agrobombera w opinii studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Łukasz Lizis, Selektywny komentarz do tzw. ustawy antyterrorystycznej

Jarosław Tomasiewicz, Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa polskiej prawicy 1918–1933

Lucyna Kulińska, Terroryzm w II RP – Ukraińska Wojskowa Organizacja i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2016

Spis treści:

Hubert Królikowski, Siły operacji specjalnych (Wojska Specjalne) w konfliktach hybrydowych

Robert Borkowsk, Kontrterroryzm i antyterroryzm (aspekty teoretyczne i praktyczne)

Piotr Orłowsk, Wpływ deklaracji politycznej o specjalizacji RP w wojskach specjalnych w NATO na rozwój tego rodzaju wojsk

Janusz Kręcikij, Organizacja dowodzenia Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – od normalności do nieudanych eksperymentów

Krzysztof Plażuk, Przygotowania, przebieg i wnioski z pełnienia dyżuru przez Komponent Wojsk Specjalnych w Siłach Odpowiedzi NATO

Wiesław Goździewicz, Proces przygotowań dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych do pełnienia dyżuru w Siłach Odpowiedzi NATO–perspektywa Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO

Piotr Mickiewicz, Samowystarczalność obronna czy wspólnota interesów podstawową determinantą projektowania bezpieczeństwa RP

Marcin Lasoń, Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku w świetle analizy porównawczej kolejnych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP

Karolina Kuśmirek, Stosunek Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federacji Rosyjskiej wobec polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku

Sławomir Sadowsk, Powstanie, zasady działania i szkolenia jednostek specjalnych w Ludowym Wojsku Polskim

Agnieszka Polończyk, Cichociemni – dzieje elity polskiej dywersji na kanwie życiorysu Bolesława Polończyka ps. „Kryształ”

Wojciech Koźmic, Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2016

Spis treści:

Janusz Ziarko, Organizacyjna wiedza o psychospołecznych zagrożeniach bezpieczeństwa pracy w zarządzaniu ryzykiem zawodowym

Andrzej Chodyński, Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji wobec kryzysu pozaekonomicznego

Anna Bałamut, Wpływ prosumenta na zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym w Polsce

Wojciech Huszlak, Metody i praktyki zarządzania na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego w przedsiębiorstwach

Marta Woźniak-Zapór, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji–metody przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji na platformie e-learningowej

Marek R. Kalaman, Zawodowa partycypacja funkcjonariuszy-kobiet w strukturze organizacyjnej Służby Więziennej

Mariusz Pecio, Przeciwdziałanie przestępczości na rynku ubezpieczeń ogniowych

Małgorzata Orłowska, Wykluczenie cyfrowe a bezpieczeństwo współczesnych Polaków – wybrane problemy. Perspektywa pedagoga społecznego

Piotr Uhma, Misja OBWE w Skopje – świadek czy uczestnik trudnej transformacji?

Danuta Waniek, Aktywność społeczna krakowskich postępowych środowisk kobiecych z przełomu XIX i XX stulecia


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4 (XXV), 2016
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Chodyński, Andrzej; Ziarko, Janusz; Bałamut, Anna; Huszlak, Wojciech; Woźniak-Zapór, Marta; Kalaman, Marek R.; Pecio, Mariusz; Orłowska, Małgorzata; Uhma, Piotr; Kwieciński, Mirosław; Kapera, Izabela; Waniek, Danuta; Chodyński, Andrzej; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2 (XXIII), 2016
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Borkowski, Robert; Mroczek, Andrzej; Głąbkowska, Eliza; Lizis, Łukasz; Tomasiewicz, Justyna; Kulińska, Lucyna; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Borkowski, Robert; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3 (XXIV), 2016
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Lasoń, Marcin; Królikowski, Hubert; Borkowski, Robert; Orłowski, Piotr; Kręcikij, Janusz; Plażuk, Krzysztof; Goździewicz, Wiesław; Mickiewicz, Piotr; Kuśmirek, Karolina; Sadowski, Sławomir; Polończyk, Agnieszka; Pieróg, Iwona; Kraj, Kazimierz; Saskowski, Maciej; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Koźmic, Wojciech; Lewandowska, Klaudia; Lasoń, Marcin; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1 (XXII), 2016
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Molo, Beata; Młynarski, Tomasz; Tarnawski, Marcin; Ruszel, Mariusz; Paterek, Anna; Czarny, Ryszard M.; Tomala, Magdalena; Mickiewicz, Piotr; Kamola-Cieślik, Małgorzata; Piziak-Rapacz, Anna; Golarz, Maciej; Sękowski, Paweł; Wrońska, Anna; Gawron, Dominika; Diawoł-Sitko, Anna; Stępniewska, Paulina; Molo, Beata; Budzowski, Klemens