Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2021

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2021 (Niemiecka polityka bezpieczeństwa w trudnych czasach)

Spis treści:

Lutz Kleinwächter, Trzy dekady nowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec

Hubert Thielicke, Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie – perspektywa niemiecka

Klaus Larres, Skomplikowane stosunki niemiecko-amerykańskie w XXI wieku

Erhard Crome, Przegląd założeń polityki zagranicznej Niemiec

Bogdan Koszel, Niemiecka polityka bezpieczeństwa i obrony a NATO i Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w XXI wieku

Michał M. Kosman, Polityka Niemiec wobec Rosji w kontekście najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny

Aleksandra Kruk, Bundeswehra jako armia parlamentarna

Anna Paterek, Pomoc rozwojowa w przezwyciężaniu źródłowych przyczyn migracji – powiązanie kwestii rozwoju i bezpieczeństwa na przykładzie Niemiec i Austrii

Beata Molo, Wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w kontekście wycofywania energii jądrowej i węgla


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2021 (Bezpieczeństwo mikrobiologiczne)

Spis treści:

Aleksandra Skrabacz, Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków

Elżbieta Sideris, Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19

Czesław Konieczny, COVID-19 jako nowa determinanta bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej

Liliia Hrytsai, The positive and negative effects of COVID-19 pandemic on the natural environment in the world

Iwona Zychowicz, Edyta Halista-Telus, Poczucie bezpieczeństwa i zaufania społecznego w obliczu pandemii

Robert Borkowski, Przemysław Mendyk, Wykorzystanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo w społeczeństwie


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2021 (Wyzwania dla bezpieczeństwa w dwudziestą rocznicę zamachu na World Trade Center)

Spis treści:

Robert Reczkowski, Andrzej Lis, Dzień, który zmienił świat: środowisko bezpieczeństwa 20 lat po ataku na WTC

Sondre Lindahl, 20 lat globalnej wojny z terroryzmem. Krytyczna ocena i uwagi na temat zapobiegania terroryzmowi

Krzysztof Kubiak, Roman S. Czarny, Wojna w epoce sumy wszystkich strachów i monopolizacji przestrzeni informacyjnej

Kazimierz Kraj, Dlaczego Polska nie powinna obawiać się wojny z Rosją?

Michał Strzelecki, Terroryzm w Federacji Rosyjskiej: obawy i zagrożenie czy narzędzie i sposobność

Łukasz Gacek, Chiny: w drodze do neutralności węglowej

Rajmund Mydel, Regionalne środowisko bezpieczeństwa Japonii

Negar Partow, Wojna z terrorem i islamizacja Brunei

Raymond John Buemberger, Zagrożenia bezpieczeństwa w Kolumbii po zamachach na World Trade Center: ryzyko dla narodowego i regionalnego bezpieczeństwa i stabilności

Terry Johanson, Kua takoto te manuka: mierzenie się z wyzwaniami ewolucji środowiska bezpieczeństwa Nowej Zelandii po 11 września 2001 roku

Felipe Quero, Od strachu do chaosu. Spojrzenie z Hiszpanii

Alex Issa, Podzielony Bliski Wschód: trwała niepewność, rosnąca niestabilność

Tomasz Białas, Strach jako czynnik determinujący rozwój Wojsk Specjalnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce w XXI wieku


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2021 (Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – uwarunkowania egzo- i endogeniczne)

Spis treści:

Janusz Ziarko, Podejście systemowo-projektowe do rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wojciech Huszlak, Dojrzałość projektowa organizacji publicznych realizujących działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego

Andrzej Chodyński, Uczenie się i wpływ społeczny a bezpieczeństwo na poziomie lokalnym – zarządzanie w sytuacji awarii zagrażającej środowisku naturalnemu

Marcin Koczan, Polityka mobilności Wrocławia jako przejaw działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego

Anna Bałamut, Klastry jako przykład kreowania bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce

Paweł Kałuża, Milena Sadowińska-Kałuża, Narzędzia jakości w zarządzaniu kryzysowym

Jowita Świerczyńska, The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management – the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade

Patrycja Głogowska, Egzogeniczne uwarunkowania bezpieczeństwa jednostki – case study uchodźców syryjskich w Libanie

Michał Adam Leśniewski, Decyzyjność i decyzja a bezpieczeństwo pracy menedżera w organizacji – studium teoretyczne problemu badawczego


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 4 (XLV): Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – uwarunkowania egzo- i endogeniczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021) Chodyński, Andrzej; Ziarko, Janusz; Huszlak, Wojciech; Koczan, Marcin; Bałamut, Anna; Kałuża, Paweł; Sadowińska-Kałuża, Milena; Świerczyńska, Jowita; Głogowska, Patrycja; Leśniewski, Michał Adam; Lasota, Jacek; Kwieciński, Mirosław; Komsta, Piotr; Prorok, Magdalena
  Z wprowadzenia: "Problemy bezpieczeństwa można rozpatrywać w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego, obejmującego sfery: gospodarczą, przestrzenną, kulturową, społeczną, ekologiczną i bezpieczeństwa. Na bezpieczeństwo lokalne wpływ mają uwarunkowania: geograficzne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe oraz polityczne. Podkreśla się, że na efektywność działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego wpływa współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym, uwzględniająca obszar obywatelski. Istotną rolę odgrywają współpraca, współdziałanie i koordynacja działań na poziomie lokalnym. Wskazuje się na bliskoznaczność pojęć „koordynacja” i „współdziałanie”, które dotyczą harmonizacji (uzgadniania) działań. W przypadku koordynacji występuje nadrzędność lub uprawnienia władcze organu koordynującego wobec podmiotów, których działania podlegają koordynowaniu. Z kolei współdziałanie wiąże się z równorzędnością partnerów (podmiotów). Równocześnie nauki o zarządzaniu przyjmują, że koordynacja stanowi uporządkowane współdziałanie prowadzące do harmonizacji działań dla realizacji określonych celów. Oznacza to synchronizację działań cząstkowych w czasie i przestrzeni."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 2 (XLIII): Bezpieczeństwo mikrobiologiczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021) Borkowski, Robert; Skrabacz, Aleksandra; Sideris, Elżbieta; Konieczny, Czesław; Hrytsai, Liliia; Zychowicz, Iwona; Halista-Telus, Edyta; Mendyk, Przemysław; Wilkowski, Paweł; Stelmach, Jarosław; Kudzin-Borkowska, Małgorzata
  Wprowadzenie "W niniejszym numerze kwartalnika podejmujemy nową, wymuszoną okolicznościami, problematykę epidemiczną, wychodząc z założenia, że obowiązkiem badacza jest reagować na nowe zjawiska i zagrożenia. Autorzy skupili się na wątkach społecznych, psychologicznych, ekonomicznych, ekologicznych, na funkcjonowaniu infrastruktury transportu w warunkach pandemii etc. niż na problemach epidemicznych, mikrobiologicznych czy też z zakresu zdrowia publicznego. Rozważamy zatem na łamach numeru wpływ pandemii na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polski, postawy w sytuacji zagrożenia COVID- 19, problemy bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej podczas epidemii, skutki pandemii w środowisku naturalnym oraz na poczucie bezpieczeństwa i zaufania społecznego w obliczu pandemii. Tę część numeru zamyka tekst poświęcony pierwszej pomocy i programowi upowszechniania dostępu do automatycznych defibrylatorów AED, co wobec niewydolności systemu ochrony zdrowia okazuje się niebywale ważnym elementem systemu ratownictwa RP. W dziale „Varia” znajdziemy artykuł poświęcony coraz szybciej rozwijającym się technologiom biometrycznym, a w dziale recenzji cztery teksty poświęcone monografiom na temat zarządzania kryzysowego, ratownictwa, szczególnej roli krwi w medycynie i życiu społecznym oraz ogólnej kondycji świata zachodniego w dobie pandemii. Całości numeru dopełnia komunikat z prac badawczych Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK. Mamy nadzieję, że efekty naszego wysiłku badawczego pozwolą lepiej rozumieć zmiany zachodzące w społeczeństwie przeżywającym całkiem nowe doświadczenia wpływające na bez mała wszystkie aspekty życia."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 3 (XLIV): Wyzwania dla bezpieczeństwa w dwudziestą rocznicę zamachu na World Trade Center
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021) Lasoń, Marcin; Klisz, Maciej; Reczkowski, Robert; Lis, Andrzej; Lindahl, Sondre; Kraj, Kazimierz; Strzelecki, Michał; Gacek, Łukasz; Mydel, Rajmund; Partow, Negar; Buemberger, Raymond John; Johanson, Terry; Quero, Felipe; Issa, Alex; Białas, Tomasz; Wojcik, Ray; Suderio, Elmer; Wiśnicki, Jarosław; Kuśmirek, Karolina; Marcinkowski, Tomasz; Sikorski, Juliusz
  From Introduction: "This issue is different from all previous ones. Thus, an introduction to it needs to be different from earlier ones. There has to be a place for reflection, which used to be included in an interview preceding academic articles. Clever readers will find out soon why this is so if they only think about the professional path of one of the editors. However, it is not the only reason. A special character of this issue is also due to the anniversary, the 20th already, of the September 11, 2001 attacks which have changed the world around us. They led it onto a new path which became the global war on international terrorism, or rather with terrorists and organisations bringing them together. The fight was joined by many states whose governments reached for armed forces, regarding this as the best tool for winning the war. They forgot that this was a way to eliminate only one generation of terrorists, but not the sources of the phenomenon which would motivate a generation after generation. For example, according to the wave theory of terrorism, those who did not participate directly in the struggle watched it carefully, and everybody felt its consequences, both as ongoing wars and their aftermath, changes in internal legislature perceived as limiting civil liberties, and terrorist attacks happening in various places. Attacks which were tragic and spectacular, but not with as many casualties as on September 11."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 1 (XLII): Niemiecka polityka bezpieczeństwa w trudnych czasach
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021) Molo, Beata; Kleinwächter, Lutz; Thielicke, Hubert; Larres, Klaus; Crome, Erhard; Koszel, Bogdan; Kosman, Michał M.; Kruk, Aleksandra; Paterek, Anna; Świder, Małgorzata; Bujwid-Kurek, Ewa; Piękoś, Karol; Zimmering, Raina; Handl, Vladimír; Hrušková, Eliška; Rendl, Adam; Staňková, Marie; Ženka, Ctirad; Elsenhans, Hartmut; Schilling, Walter; Gawron, Dominika; Stępniewska-Szydłowska, Paulina; Khmilevska, Polina; Grudzińska, Adrianna
  From Introduction: "Germany is economically the strongest country in Europe. As such, it is striving for leadership in the EU and keeps developing into a geo-economic power with global interests. The dynamism of the variety of international phenomena and processes forces Germany to modify or transform its previous security strategies and policies. The actions taken by the country’s authorities have resulted not only from their own interests and goals, but were the aftermath of the growing expectations of other external participants, which required greater financial, economic, political and military involvement in order to solve various crises and international conflicts."(...)