Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2014

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2014 (Przestrzeń wolności, równości i bezpieczeństwa - 10 lat po rozszerzeniu UE)

Spis treści:

Małgorzata Czermińska, 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skutki włączenia do jednolitego rynku europejskiego

Marta Kolendowska-Matejczuk, The principle of non-discrimination as one of the fundamental basis of the European integration

Piotr Feczko, Wyzwania dla instytucji organu administracji publicznej wypływające z globalizacji, europeizacji i new governance

Bogusława Bednarczyk, The EU enlargement from the human rights perspective. EU Efficiency of the protection of fundamental rights: the role the EU Fundamental Rights Agency

Agnieszka Kubiak-Cyrul, Blaski i cienie członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie implementacji unijnych przepisów o gwarancji jakości w obrocie konsumenckim

Ewa Bojenko-Izdebska, Kilka uwag na temat polskiej polityki migracyjnej w rocznicę 10-lecia członkostwa w UE

Anna Paterek, W obliczu wyzwań – kształtowanie nowej agendy w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskie

Renata Pawlik, Ewolucja instytucji zatarcia skazania w polskim prawie karnym z perspektywy European Criminal Records Information System – zagadnienia wybrane

Magdalena Bainczyk, Wybrane aspekty nowelizacji prawnych podstaw członkostwa Polski w Unii Europejskiej – uwagi na tle wyroków polskiego i niemieckiego trybunału konstytucyjnego w sprawie aktów normatywnych stabilizujących strefę euro

Jakub Stankiewicz, Asymetryczne partnerstwo czy pragmatyczna współpraca? Szansa na polsko-niemiecki sojusz w pogrążonej w kryzysie UE


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2014 (Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje)

Spis treści:

Małgorzata Czermińska, Stosunki handlowe Unii Europejskiej i USA w warunkach współpracy transatlantyckiej

Katarzyna Żukrowska, Transatlantycka liberalizacja handlu i przepływu kapitału

Małgorzata Grącik-Zajączkowski, Spory handlowe Unii Europejskiej i USA w ramach WTO

Joanna Stryjek, Problem konkurencyjności systemu gospodarczego Unii Europejskiej i USA

Eugeniusz M. Pluciński, Transatlantyckie partnerstwo Unii Europejskiej i USA (TTIP) w kontekście efektów dobrobytowych Polski na wspólnym rynku

Robert Uberman, Transatlantic relations internal to International Oil Companies as an important component of European energy security

Anna Piziak-Rapacz, Współpraca transatlantycka Polski i USA na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Robert Jakimowicz, Dynamiczny rozwój APEC wyzwaniem dla więzi transatlantyckich

Beata Molo, Działania na rzecz ochrony klimatu wyzwaniem współpracy transatlantyckiej w XXI w

Natalia Adamczyk, Układ o partnerstwie i współpracy UE I Rosji w kontekście transatlantyckiego partnerstwa w handlu i inwestycjach


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2014 (Bliski wschód na rozdrożu)

Spis treści:

Dorota Rudnicka-Kassem, Realizing an insightful vision of a powerful and independent state: Ahmad Ibn Tulun and the reign of his dynasty (868–905)

Marcin Styszyński:, Present trends among jihadists after The Arab Apring

Rachela Tonta, Konrad Pędziwiatr, Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny

Maciej Milczanowski, System bezpieczeństwa międzynarodowego na Bliskim Wschodzie po 11 września 2001 r.

Michał Lipa, Główne kierunki polityki zagranicznej Egiptu od 1979 r. ciągłość czy zmiana?

Katarzyna Dziedzic, Wpływ zmian i napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie na dezintegrację Libanu w XXI w.

Saad Abudayeh, The ongoing challenge of pressure groups in the 2011 events of The Middle East

Andrzej Guzowski, Polityka Izraela wobec Strefy Gazy po 2005 r.

Jakub Sławek, Rada Współpracy Państw Zatoki – Jaka przyszłość po Arabskiej Wiośnie?

Wojciech Grabowski, Relacje arabsko-irańskie w subregionie Zatoki Perskiej

Marcin Szydzisz, Demograficzny wymiar konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego

Anna Mrozek-Dumanowska, Aktywność NGO I FBO na Bliskim Wschodzie na tle innych obszarów południa

Justyna Langowska, Polska dyplomacja kulturalna na Bliskim Wschodzie po 2003 r.


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2014 (Strategiczny wymiar współpracy transatlantyckiej w XXI w.)

Spis treści:

Ryszard Zięba, Przyczyny stagnacji i szanse ożywienia polityki obronnej Unii Europejskiej w kontekście stosunków transatlantyckich

Justyna Zając, Unia Europejska w polityce bezpieczeństwa USA W XXI w.

Jadwiga Stachura, Miejsce Europy w globalnej strategii USA

Marcin Lasoń, Stan i perspektywy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie w drugiej dekadzie XXI w.

Kazimierz Łastawski, Nowa koncepcja strategiczna NATO

Marek Czajkowski, Obrona przeciwrakietowa NATO jako czynnik wzmacniający transatlantycką więź w dziedzinie bezpieczeństwa

August Pradetto, Die Transatlantische Politikverflechtungsfalle: Deutsche Auβenpolitik Zwischen Strategischer Orientierungslosigkeit; Humanitärem Anspruch; Opportunitätsmaxime Und Prestigedenken

Lukas Zech, Die Bedeutung Der Deutschen Nato-Politik In Libyen Als Herausforderung Für Die Weiterentwicklung Der Transatlantischen Zusammenarbeit

Piotr Mickiewicz, Uwarunkowania polskiej polityki bezpieczeństwa a rozbieżności transatlantyckie drugiej dekady XXI w.

Erhard Cziomer, Niemcy wobec współpracy transatlantyckiej w XXI w.

Tomasz Młynarski, Francja wobec partnerstwa transatlantyckiego w drugiej dekadzie XXI w.

Jakub Stankiewicz, Stanowisko Polski wobec rozmów UE i Stanów Zjednoczonych w sprawie partnerstwa transatlantyckiego


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4