Notes Biblioteczny, 2011

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Notes biblioteczny 2011
    (2011) Januszko-Szakiel, Aneta; Tomasiak, Magdalena
    Szanowni Czytelnicy, nawiązując do tradycji działalności wydawniczej bibliotek, pracownicy Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zdecydowali się na wydawanie Notesu Bibliotecznego. Pismo jest rocznikiem. Służy relacjonowaniu realizowanych i planowanych przedsięwzięć. Stanowi również okazję do popularyzacji zbiorów i usług Biblioteki. Zachęca do wymiany poglądów na temat zawodu bibliotekarza oraz pracownika informacji naukowej. Skłania także do naukowej refleksji i publikowania wyników badań z zakresu teorii oraz praktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej podejmowanych przez pracowników Biblioteki. Oddaję w Państwa ręce pierwszy numer Notesu Bibliotecznego. Zawiera on krotką historię Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz prezentuje jej strukturę organizacyjną. Zamieszczono w nim także sprawozdanie z działalności Biblioteki za rok 2011 oraz artykuły tematycznie powiązane z zagadnieniami promocji i marketingu w instytucjach bibliotecznych.