Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2024, nr 1 (LIV) Zarządzanie kryzysowe wobec zagrożeń ekologicznych – rola organizacji komercyjnych i niekomercyjnych
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Chodyński, Andrzej; Ziarko, Janusz; Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna; Bałamut, Anna; du Vall, Marta; Majorek, Marta; Damasiewicz, Agnieszka; Jabłoński, Adam
    Z wprowadzenia: "Zarządzanie kryzysowe odnoszone do działań organów administracji publicznej opiera się w aspekcie praktycznym na Ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Pojęcie zarządzania kryzysowego można odnosić także do podmiotów gospodarczych. W niniejszym numerze „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” (BTiP) zaprezentowano opracowania łączące oba te podejścia, w szczególności wobec zagrożeń ekologicznych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym odnosi się do infrastruktury krytycznej, obejmującej m.in. systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty."(...)