Państwo i Społeczeństwo, 2004

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2004

Spis treści:

Hieronim Kubiak, The making of national consciousnes

Zbigniew Pucek, Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji

Jan Szmyd, Polski wkład do teorii i projektu współczesności (Zygmunt Bauman i Józef Bańka)

Erhard Cziomer, Główne interesy i cele polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Dyskusje i kontrowersje

Rajmund Mydel, Heinz Fassmann, Integracja a transnarodowa migracja wahadłowa (na przykładzie Polaków w Wiedniu)

Magdalena Ślusarczyk, Społeczne i ekonomiczne aspekty lobbingu

Michał Czarnomski, Unia Europejska - dylematy ochrony środowiska

Jacek M. Majchrowski, Trybunał Kompetencyjny - geneza, struktura i zakres działalności

Jan Staszków, Zastrzeżenie do umowym iędzynarodowej

Andrzej Pankowicz, Län - szwedzki model samorządu regionalnego

Maria Kliś, Psychologiczne koncepcje umiejętności czytania ze zrozumieniem

Tomasz Maślanka, Korzenie technicznego myślenia w filozofii Martina Heideggera

Kazimierz Trafas, Procesy globalizacji i metropolizacji a rozwój miasta

Magdalena Dołhasz, Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa - pojęcie i zakres

Elżbieta Zębala, Polska polityka celna w świetle umów międzynarodowych


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2004 (Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka)

Spis treści:

Andrzej Delorme, Sprawa ekologicznej tożsamości

Peggy Watson, Transformacja ładu społecznego w Polsce a problem zdrowotności (na przykładzie Nowej Huty)

Zbigniew Łabno, Dobro wspólne a prawo ochrony środowiska

Tadeusz Ślipko SJ, Kościół a ruch ekologiczny w Polsce

Halina Lisicka, Lewicowość polskich organizacji ekologicznych

Magdalena Tkaczewska, Od PZZ do ZIELONYCH 2004, czyli polscy ZIELONI w sferze polityki instytucjonalne

Elżbieta Posłuszna, Earth First! Strategia i ideologi

Stanisław Jaromi OFM Conv., Wielka unifikacja ekologiczna. Ecologia humana jako kompleksowa odpowiedź na kryzys ekologiczny

Zbigniew Wróblewski, Uwagi o rodzinie znaczeń pojęcia "ekologia"

Ignacy S. Fiut, Ekologia ducha. Zarys problematyki

Remigiusz Okraska, Eko-rozwój czy eko-regres? Postawy wobec kryzysu ekologicznego

Marek Bonenberg, Ekologia w filozofii i kulturze

Alojzy Morzyniec, Ekofilozoficzne aspekty zastosowań inżynierii genetycznej

Adam Stefan Trembecki, Człowiek a przyroda

Tomasz Poller, Przyroda, cywilizacja, kultura w reflekcji Adama Mickiewicza

Piotr Lipka, Pojęcie i klasyfikacja strat społecznych i gospodarczych z tytułu degradacji środowiska

Bogdan Kościk, Alina Kowalczyk-Juśko, Kajetan Kościk, Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne szansą na zrównoważony rozwój gmin wiejskich

Mieczysław Skrzypek, Problemy utylizacji i likwidacji odpadów

Jan Gronowicz, Metody wyceny strat spowodowanych przez transport lądowy

Józef Curzydło, Wpływ motoryzacji na środowisko. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom

Józef Kuropka, Gaz ziemny jako paliwo ekologiczne szansą poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza w miastach

Stanisław Zubek, O naturalności rzek


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2004

Spis treści:

Jan Czaja, Bezpieczeństwo kulturowe. Aspekty pojęciowe

Zbigniew Pucek, Tożsamość w przestrzeni wielokulturowej

Bogusław Blachnicki, Europejska tożsamość młodzieży na przykładzie uczniów klas maturalnych

Maja Bromboszcz, Polonia w Kolorado

Krzysztof Trzciński, Geneza i istota średniowiecznego obywatelstwa miejskiego na zachodzie Europy. Przyczynek do badań dziejów obywatelstwa państwowego

Krzysztof Grygajtis, Sytuacja prawna Tatarów hospodarskich na Litwie a zakres ich praw do ziemi (XV-XVII w.). Zarys zagadnienia

Marian Zgórniak, Polska wobec projektów Unii Europejskiej w okresie międzywojennym

Henryk Lewandowski, Liberalizacja prawa pracy

Jan Staszków, Depozytariusz umowy międzynarodowej

Adam W. Jelonek, Granice okcydentalizacji. Różnice w systemie wartości politycznych

Marianna Księżyk, Aktywne metody walki z bezrobociem w krajach Unii Europejskiej

Kazimierz Starzyk, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach w procesie transformacji. Aspekty teoretyczne

Stanisław Galata, Wybrane aspekty wykorzystania wiedzy w zarządzaniu organizacjami

Włodzimierz Kamiński, Zewnętrzne czynniki ekonomiczne transformacji Niemiec Wschodnich


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2004

Spis treści:

Bogusław Blachnicki, Być Polakiem i Europejczykiem. Badania tożsamości młodzieży szkolnej

Mirosław Wojtowicz, Powojenne migracje oraz ich wpływ na wzrost znaczenia obcokrajowców w strukturze demograficznej państw Unii Europejskiej

Agnieszka Szymańska, Zachodnioniemieckie tygodniki „Die Zeit" i „Rheinischer Merkur" jako przykład prasy opiniotwórczej

Paweł Świderski, Wpływ organizacji samorządu gospodarczego na rozwój regionów w krajach zachodnich Unii Europejskiej

Dorota Malec, O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego 1841-1919

Paweł Cichoń, Jana N. Horaina, Prawidła policyjne

Stanisław Nagy SCJ, Wolność człowieka w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II

Teresa Olearczyk, Czas a moralność - czas na moralność

Stanisław Galata, Reguły podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami

Barbara Kowalczyk-Hoyer, Problem warunkowości pomocy krajom rozwijającym się. Model równowagi Nasha

Magdalena Pietrzyk, System controllingu w ochronie zdrowia


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2004
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004) Czaja, Jan; Pucek, Zbigniew; Blachnicki, Bogusław; Bromboszcz, Maja; Trzciński, Krzysztof; Grygajtis, Krzysztof; Zgórniak, Marian; Lewandowski, Henryk; Staszków, Jan; Jelonek, Adam W.; Księżyk, Marianna; Starzyk, Kazimierz; Galata, Stanisław; Kamiński, Włodzimierz; Majchrowski, Jacek M.; Kilian, Stanisław; Bujwid-Kurek, Ewa; ; Seniów, Jerzy; Kapiszewski, Andrzej
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2004
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004) Blachnicki, Bogusław; Wójtowicz, Mirosław; Szymańska, Agnieszka; Świderski, Paweł; Malec, Dorota; Cichoń, Paweł; Nagy, Stanisław; Olearczyk, Teresa; Galata, Stanisław; Kowalczyk-Hoyer, Barbara; Pietrzyk, Magdalena; Bednarczyk, Bogusława; Malinowski, Maciej; Kilian, Stanisław; Szymańska, Agnieszka; Kapiszewski, Andrzej
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2004
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004) Kubiak, Hieronim; Pucek, Zbigniew; Szmyd, Jan; Cziomer, Erhard; Mydel, Rajmund; Fassmann, Heinz; Ślusarczyk, Magdalena; Czamomski, Michał; Majchrowski, Jacek M.; Staszków, Jan; Pankowicz, Andrzej; Kliś, Maria; Maślanka, Tomasz; Trafas, Kazimierz; Dołhasz, Magdalena; Zębala, Elżbieta; Zarzycki, Zdzisław; Kapiszewski, Andrzej
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2004 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004) Delorme, Andrzej; Watson, Peggy; Łabno, Zbigniew; Ślipko, Tadeusz; Lisicka, Halina; Tkaczewska, Magdalena; Posłuszna, Elżbieta; Jaromi, Stanisław; Wróblewski, Zbigniew; Fiut, Ignacy S.; Okraska, Remigiusz; Bonenberg, Marek; Morzyniec, Alicja; Trembecki, Adam Stefan; Poller, Tomasz; Lipka, Piotr; Kościk, Bogdan; Kowalczyk-Juśko, Alina; Kościk, Kajetan; Skrzypek, Mieczysław; Gronowicz, Jan; Curzydło, Józef; Kuropka, Józef; Zubek, Stanisław; Markowski, Adam; Delorme, Andrzej; Kapiszewski, Andrzej