Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2015

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2015

Spis treści:

Andrzej Chodyński, Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność organizacji a bezpieczeństwo

Jan Czaja, Niektóre aspekty prawne i polityczne kryzysu ukraińskiego i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe

Jarosław Rokicki, Zagrożenia i bezpieczeństwo międzynarodowe w perspektywie teologii politycznej Reinholda Niebuhra

Łukasz Lizis, Bezzałogowe statki powietrzne jako główny środek zwalczania międzynarodowego terroryzmu – aspekty prawne

Mirosław Tokarz, Obchody świąt narodowych: Konstytucji 3 maja, 11 listopada, Święta Morza w II Rzeczypospolitej w Zatorze

Marek Duda, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 2059 Brzesko im. ppłk Andrzeja Hałacińskiego

Marcin Lasoń, Dorota Gastoł, Wirtualny obraz JW GROM. Analiza treści wybranych zdjęć zamieszczanych w Internecie


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2015

Spis treści:

Rafał Raczyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Wojciech Jędrzejewski, Michał Romańczuk, Bezpieczeństwo Azji Centralnej w kontekście strategii współpracy USA i ChRL z państwami regionu

Ewa Wolska-Liśkiewicz, Dlaczego w polskiej armii nie ma kobiet-generałów?

Ryszard Lelito, Podejście procesowe w naukach o bezpieczeństwie i obronności

Anna Kargol, Metafizyka i polityka. Andrzej Strug o charyzmie i micie Józefa Piłsudskiego


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2015

Spis treści:

Piotr Budzyń, Ochrona informacji niejawnych w świetle krajowych aktów prawnych

Angelika Gajek, Adopcja dzieci na tle handlu ludźmi

Łukasz Lizis, Military commissions w walce z terroryzmem międzynarodowym – aspekty prawne

Ireneusz Maj, Internet rzeczy i zagrożenia z nim związane

Magdalena Prorok, Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część I: podstawy teoretyczne

Łukasz Wacławik, Znaczenie wywiadowni gospodarczych w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego – zarys problemu

Paweł Ochmann, Jakub Wojas, Współczesne znaczenie aktu wypowiedzenia wojny – uwagi w kontekście konfliktu

Sergii Pakhomenko, Czynnik tożsamościowy w kontekście kryzysu na Ukrainie (na przykładzie Donbasu)


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2015

Spis treści:

Jerzy Konieczny, Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo biznesu. Studium metodologiczne

Ryszard Bełdzikowski, Przestępczość w zakresie podatku VAT i oszustwa finansowe zagrożeniem dla systemu bezpieczeństwa państwa polskiego

Mirosław Kwieciński, Potencjał wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego przedsiębiorstw polskiego sektora MSP. Próba oceny

Krzysztof Passella, Mirosław Kwieciński, Kontrwywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie – od strategii działania do pracy operacyjnej z personelem

Stefan Poździoch, Prawo do bezpiecznych warunków pracy. Teoria a praktyka działania

Magdalena Prorok, Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część II: praktyczny wymiar procesu decyzyjnego

Jarosław Szemliński, Znaczenie białego wywiadu w zachowaniu płynności finansowej w polskich przedsiębiorstwach sektora MSP – zarys problemu

Bogumił Stęplewski, Tadeusz Kościuszko – dowódca czy inżynier?


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3 (XX), 2015
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015) Budzyń, Piotr; Gajek, Angelika; Lizis, Łukasz; Maj, Ireneusz; Prorok, Magdalena; Wacławik, Łukasz; Ochmann, Paweł; Wojas, Jakub; Pakhomenko, Sergii; Czermińska, Małgorzata; Adamczyk, Natalia; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2 (XIX), 2015
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015) Raczyński, Rafał; Jędrzejewski, Wojciech; Romańczuk, Michał; Wolska-Liśkiewicz, Ewa; Lelito, Ryszard; Kargol, Anna; Borkowski, Robert; Ziarko, Janusz; Cziomer, Erhard; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1 (XVIII), 2015
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015) Chodyński, Andrzej; Czaja, Jan; Rokicki, Jarosław; Lizis, Łukasz; Tokarz, Mirosław; Furier, Andrzej; Raczyński, Rafał; Lasoń, Marcin; Gastoł, Dorota; Duda, Marek; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4 (XXI), 2015
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015) Konieczny, Jerzy; Bełdzikowski, Ryszard; Kwieciński, Mirosław; Passella, Krzysztof; Poździoch, Stefan; Prorok, Magdalena; Szemliński, Jarosław; Stęplewski, Bogumił; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Borkowski, Robert; Lasoń, Marcin; Kwieciński, Mirosław; Budzowski, Klemens
  Problematyka poruszana w niniejszym numerze kwartalnika koncentruje się głównie na bezpieczeństwie państwa oraz bezpieczeństwie biznesu, w tym zagadnieniach wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego (biznesowego), co dowodzi znaczenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego podejścia w rozwijaniu młodej dziedziny wiedzy – nauk(i) o bezpieczeństwie.