Państwo i Społeczeństwo, 2007

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2007

Spis treści:

Piotr Borowiec, Obojętność - wybór czy konieczność? Atmosfera permisywizmu w Polsce

Błażej Sajduk, Teoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznej

Kinga Orzeł, Psychomanipulacyjne oddziaływanie sekt na świadomość jednostki

Anna Frątczak, Outsiderzy wśród barbarzyńców. Studium z zakresu etyki społecznej

Bogumiła Szopa, Przedsiębiorczość obywatelska podstawą ekonomii społecznej

Marianna Księżyk, Poziom wynagrodzeń w Polsce a realizacja zrównoważonego wzrostu gospodarczego w latach 2007-2013

Stanisław Szumpich, Bezdomność jako kwestia społeczna

Jakub Biernat, Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zachowku

Andrzej Dziadzio, Konstytucja Księstwa Warszawskiego 1807. Polska odmiana bonapartyzmu

Zygmunt Woźniczka, Historyczne źródła i współczesny obraz życia społeczno-politycznego Górnoślązaków

Jan Wiszniewski, Współdziałanie państwa i Kościoła katolickiego w łagodzeniu problemu bezrobocia w Polsce po 1989 roku w świetle zasad katolickiej nauki społecznej (zarys problemu)


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2007

Spis treści:

Andrzej Pilch, Pobyt Żydów polskich w Austrii w okresie 1945-1952

Krzysztof Prendecki, Świat po dekolonizacji a główne nurty polityczne i ekonomiczne. Wybrane zagadnienia

Mirosława Skawińska, Polskie organizacje pozarządowe i ich rola w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i Białorusi

Jolanta Mikołajczyk, Zaangażowanie laikatu. Ruchy odnowy życia religijnego we współczesnym Kościele katolickim

Agnieszka Gajda, Święta i obrzędy Rodzimej Wiary

Olgierd Grott, Organizacyjne próby budowania ruchu faszystowskiego na ziemiach polskich w latach dwudziestych XX wieku

Marta Polaczek, Neofaszyzm w Polsce - geneza, charakterystyka i zagrożenia

Małgorzata Malczyk-Herdzina, Czynności referendarza sądowego w sprawach z zakresu prawa spadkowego (na tle noweli kodeksu postępowania cywilnego z dnia 24 sierpnia 2007 roku)

Joanna Bierówka, Wzajemność jako reguła moralna. Ujęcie antropologiczne, socjologiczne i psychologiczne

Agnieszka Ostafińska-Konik, Tożsamość narodowa ery globalizacji

Tomasz Maślanka, Postęp społeczny a komunikacyjna teoria raqonalności Jurgena Habermasa

Jolanta Walas-Trębacz, Stanisław Galata, Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie

Tomasz Litwin, Zastosowanie zasady dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu w stosunku do ustawy budżetowej


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2007 (Rodzina wobec choroby i starości)

Spis treści:

Jan Szmyd, „Odczytywanie" współczesności - możliwości, ograniczenia, funkcje społeczne i życiowe

Zbigniew Orbik, Ontologia bytu chorego

Grażyna Makiełło-Jarża, Rodzina w obliczu choroby - wybrane zagadnienia

Olga Józefik-Chojnaćka, Barbara Jozefik, Doświadczenie anoreksji psychicznej - perspektywa rodziców pacjentek

Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa, Problemy ludzi przewlekle chorych w opiniach osób udzielających im pomocy w środowisku zamieszkani

Tadeusz Aleksander, Terapia kulturowa i edukacyjna wobec choroby

Jerzy Gizella, Współczesna literatura jako forma wsparcia społecznego w walce z chorob

Józef Kuźma, Stosunek do umierania i cierpienia - na przykładzie wolontariuszy krakowskiego Hospicjum

Małgorzata Kuleta, Monika Wasilewska, Rodzina w żałobie - wpływ doświadczenia utraty na funkcjonowanie rodziny jako systemu

Urszula Kusio, Mcdonaldyzacja starości

Barbara Szmigielska, Starość w wypowiedziach młodzieży i dorosłych

Patrycja Huget, Poczucie sensu życia ludzi młodych i ich stosunek do starości

Zofia Szarota, Opiekun osoby starszej

Aleksandra Litawa, Opieka domowa nad seniorami w USA na przykładzie stanu Illinois

Alicja Kycia, Ludzie starsi w rodzinach wiejskich a system wsparcia dla nich w pomocy społecznej

Dorota Bielec, Agata Kupczyk, Iwona Pająk, Zofia Szarota, Instytucjonalny system wsparcia osób starszych

Anna Panek, Aktywność wolnoczasowa seniorów jako profilaktyka, terapia, jako styl i sens życia


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2007 (Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka)

Spis treści:

Marek Bonenberg, Indywidua i wspólnoty w etyce środowiskowej

Stanisława Klima, Rozwój zrównoważony - wyzwanie XXI wieku

Andrzej Delorme, Dlaczego autentycznie społeczny ruch ekologiczny powstał w Krakowie

Michał Nowakowski, Rozwój zasad polskiego prawa ochrony środowiska - uwagi na tle porównawczym

Józef Kuropka, Zintegrowane zarządzanie środowiskiem jako instrument dotrzymania standardów jakości środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych

Olaf Swolkień, Szwajcaria i Polska wobec problemu ruchu tranzytowego towarów - porównanie wybranych elementów polityki transportowej

Feliks Stalony-Dobrzański, Gospodarka odpadami w świetle zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie Krakowa

Aleksy Gałka, Faza oceny, analiza techniczna wariantów oraz faza wdrożenia w procedurze minimalizacji odpadów

Janina Klima, Wykorzystanie badań marketingowych w ocenie świadomości ekologicznej konsumentów

Agnieszka Ciemiak, Maria Kapiszewska, Polifenole roślinne i ich rola w medycynie

Małgorzata Kalemba-Drożdż, Maria Kapiszewska, Destabilizacja genetyczna wywołana skumulowanym działaniem zanieczyszczeń środowiskowych i estrogenów

Andrzej Gajewski, Przemysław Szopa, Jacek Czerniak, Ekonomiczne aspekty wykorzystania energii pochodzącej z pomp ciepła oraz paneli solamych

Barbara Michalska, Biomasa - produkcja energii sposobem na utylizację odpadów

Ryszard Kostuch, Rolnictwo uprawowe - konflikt pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją żywności

Stanisław Kopeć, Wpływ nawożenia mineralnego użytków rolnych na zanieczyszczenie wód składnikami nawozowymi


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2007
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007) Borowiec, Piotr; Sajduk, Błażej; Orzeł, Kinga; Frątczak, Anna; Szopa, Bogumiła; Księżyk, Marianna; Szumpich, Stanisław; Biernat, Jakub; Dziadzio, Andrzej; Woźniczka, Zygmunt; Wiszniewski, Jan; Marek, Dominika; Grott, Olgierd; Janik, Krzysztof; Majchrowski, Jacek
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2007
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007) Pilch, Andrzej; Prendecki, Krzysztof; Skawińska, Mirosława; Mikołajczyk, Jolanta; Gajda, Agnieszka; Grott, Olgierd; Polaczek, Marta; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Bierówka, Joanna; Ostafińska-Konik, Agnieszka; Maślanka, Tomasz; Walas-Trębacz, Jolanta; Galata, Stanisław; Litwin, Tomasz; Malec, Jerzy; Kotowska, Agata; Biernat, Tadeusz; Balicki, Marek; Kilian, Stanisław; Majchrowski, Jacek
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2007 : Rodzina wobec choroby i starości
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007) Szmyd, Jan; Orbik, Zbigniew; Makiełło-Jarża, Grażyna; Józefik-Chojnacka, Olga; Józefik, Barbara; Bocheńska-Seweryn, Maria; Kluzowa, Krystyna; Aleksander, Tadeusz; Gizella, Jerzy; Kuźma, Józef; Kuleta, Małgorzata; Wasilewska, Monika; Kusio, Urszula; Szmigielska, Barbara; Huget, Patrycja; Szarota, Zofia; Litawa, Aleksandra; Kycia, Alicja; Bielec, Dorota; Kupczyk, Agata; Pająk, Iwona; Panek, Anna; Makiełło-Jarża, Grażyna; Majchrowski, Jacek
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2007 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007) Bonenberg, Marek; Klima, Stanisława; Delorme, Andrzej; Nowakowski, Michał; Kuropka, Józef; Swolkień, Olaf; Stalony-Dobrzański, Feliks; Gałka, Aleksy; Klima, Janina; Ciemiak, Agnieszka; Kapiszewska, Maria; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Gajewski, Andrzej; Szopa, Przemysław; Czerniak, Jacek; Michalska, Barbara; Kostuch, Ryszard; Kopeć, Stanisław; Klima, Stanisława; Delorme, Andrzej
  Zeszyt drugi kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” z 2004 r. przyniósł zbiór rożnych tematycznie prac mieszczących się w szeroko zakreślonej problematyce zagrożeń środowiska życia ludzi - określanych zwykle mianem zagrożeń ekologicznych. Profil tej problematyki wskazywał indywidualny tytuł tomu: Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka. Chociaż z inicjatywą wydania tomu wystąpiła Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autorzy zamieszczonych w nim prac - poza redaktorem naukowym zbioru - pochodzili spoza Szkoły, która w czasie inicjowania jego wydania nie miała jeszcze studiów ochrony środowiska.