Państwo i Społeczeństwo, 2020

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2020 (Społeczeństwo i niepełnosprawność)

Spis treści:

Joanna Konarska, Rzeczywistość prawna i społeczna w kontekście realizacji paradygmatu normalizacji życia osób z niepełnosprawnością

Joanna Leśniak, Społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Piotr Majewicz, Wybrane obszary wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z dystrofią mięśniową

Maria Borczykowska-Rzepka, Poczucie satysfakcji i sensu życia u matek dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a – rozważania teoretyczno-empiryczne

Natalya Kryukovskaya, The Use of Competence-based Approach in Providing Correctional and Pedagogical Assistance to Students with Special Educational Needs in Primary School

Nad’a Bizová, Nonformal Education of Children with Special Needs from Inclusive Perspective


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2020 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Joanna Musak, Fotogrametryczna ocena postawy ciała osób ze skoliozą

Bhavin B. Vasavada, Hardik Patel, Open and laparoscopic approaches are associated with comparable 90-day morbidity and mortality following ERAS protocol

Marco V. Marino, Jerzy W. Mituś, Gianpaolo Vaccarella, Olexii Potapov, Antonello Mirabella, Complications profile after robotic pancreatic surgery

Andrzej L. Komorowski, Specyfika leczenia chirurgicznego ran powstałych podczas walk byków

Krzysztof Borkowski, Waldemar Różański, Cystektomia radykalna w Polsce – co się zmieniło przez 15 lat. Ocena porównawcza według skali pTNM na podstawie wybranych prac

Leszek Pawłowski, Nowe możliwości efektywnego zapobiegania samobójstwom

Dagmara Kozłowska, Jerzy W. Mituś, The importance of an Aberrant Left Hepatic Artery (ALHA), so-called Hyrtl’s artery


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2020 (Architektura i sztuka)

Spis treści:

Katarzyna Banasik-Petri, Architekci i artyści. Kooperacje Studia Granda

Stanisław Hryń, Znaczenie formy w architekturze i sztuce w aspekcie umiejętności studiowania natury

Emilia Malec-Zięba, Korelacja architektury i sztuki w twórczości Włodzimierza Ściegiennego

Marta Anna Urbańska, Architektura – sztuka przestrzeni publicznych w Polsce wczoraj i dziś

Tomasz Węcławowicz, Krytyka pretensjonalnego historyzmu w twórczości Witkacego i Gruszczyńskiego na przykładzie ul. Retoryka w Krakowie


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2020 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Pamela W. Lu, Adam C. Fields, Nelya Melnitchouk, The Current Landscape of Management of Low Grade Mucinous Appendiceal Adenocarcinoma

Iain Macintyre, The Polish School of Medicine at the University of Edinburgh

Andrzej L. Komorowski, Karol Bogusław Reichert (1811–1883): z Kętrzyna do Królewca, Dorpatu, Wrocławia i Berlina

Bhavin B. Vasavada, Hardik Patel, Non-technical complications predict 30-day perioperative mortality in abdominal surgery. A propensity score matched analysis

Oleksii Potapov, Sergii Kosiukhno, Oleksandr Kalashnikov, Ivan Todurov, Technical Description of the Peroral Endoscopic Diverticulostomy for the Treatment of Zenker’s Diverticulum

Ewa Iwańska, Maja Janeczek, Konrad Muzykiewicz, Radosław Kosobucki, Marcin Misiek, Maciej Bodzek, Paweł Blecharz, Związek wieku chorych na raka endometrium z występowaniem niekorzystnych czynników prognostycznych choroby nowotworowej

Marzena Grolik-Kachnic, Jacek Mazur, Bartłomiej Szlachetka, Andrzej L. Komorowski, Splenunculus. A misdiagnosed pancreatic tumor

Aleksander Brażnik, Marian Kuczia, Niedrożność jelita cienkiego wywołana przez kamień żółciowy – opis przypadku


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 4 Medycyna i zdrowie publiczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Komorowski, Andrzej L.; Lu, Pamela W.; Fields, Adam C.; Melnitchouk, Nelya; Macintyre, Iain; Vasavada, Bhavin B.; Patel, Hardik; Potapov, Oleksii; Kosiukhno, Sergii; Kalashnikov, Oleksandr; Todurov, Ivan; Iwańska, Ewa; Janeczek, Maja; Muzykiewicz, Konrad; Kosobucki, Radosław; Misiek, Marcin; Bodzek, Maciej; Blecharz, Paweł; Grolik-Kachnic, Marzena; Mazur, Jacek; Szlachetka, Bartłomiej; Brażnik, Aleksander; Kuczia, Marian; Dobrowolska, Beata; Kalemba-Drożdż, Małgorzata
  Z wprowadzenia: "Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony medycynie i zdrowiu publicznemu. Niektórzy autorzy i recenzenci bieżącego numeru pisali swoje teksty wykorzystując kwarantannę lub – jak niżej podpisany – izolację związaną z zakażeniem COVID-19. W ten sposób można przewrotnie powiedzieć, że środowisko akademickie nie tylko nie poddaje się epidemii, ale wręcz wykorzystuje ją do działań zmierzających do rozwijania nauki, nie tylko tej związanej bezpośrednio z zagadnieniami wirusologicznymi."(...)
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 3 Architektura i sztuka
  (2020) Banasik-Petri, Katarzyna; Jasiński, Artur; Węcławowicz, Tomasz; Kronowski, Dariusz; Hryń, Stanisław; Malec-Zięba, Emilia; Urbańska, Marta A.; Pinto Perez, Blanca; Ingarden, Krzysztof; Wowczak, Jerzy
  Ze wstępu: "Czwarty już numer kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych, którego przewodnim tematem została „Architektura i sztuka”, jest wyjątkowy z racji jubileuszu dwudziestolecia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Numer ten został poświęcony sztuce - dziedzinie najbliższej architekturze i urbanistyce. Synergia i wzajemne uzupełnianie się tych dyscyplin przyświecało pierwotnej idei utworzenia naszego Wydziału i od piętnastu lat towarzyszy procesowi kształcenia studentów na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM."(...)
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 2 Medycyna i zdrowie publiczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Komorowski, Andrzej L.; Marino, Marco V.; Musak, Joanna; Vasavada, Bhavin B.; Patel, Hardik; Mituś, Jerzy W.; Vaccarella, Gianpaolo; Potapov, Oleksii; Mirabella, Antonello; Borkowski, Krzysztof; Różański, Waldemar; Pawłowski, Leszek; Kozłowska, Dagmara
  Z wprowadzenia: "Z ogromną przyjemnością oddaję w ręce Czytelników kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa. Medycyna i Zdrowie Publiczne”, będący jednocześnie pierwszym numerem powstającym pod moim kierownictwem. Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego zbiegła się niestety ze śmiercią cenionego wykładowcy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ś.p. prof. Stanisława Spornego. Zachęcam do zapoznania się z otwierającym ten numer czasopisma biogramem Profesora, stanowiącym skromną formę pożegnania z tym wybitnym naukowcem."(...)
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 1 Społeczeństwo i niepełnosprawność
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Konarska, Joanna; Leśniak, Joanna; Majewicz, Piotr; Borczykowska-Rzepka, Maria; Kryukovskaya, Natalya; Bizová, Nad’a
  Z wprowadzenia: "Niepełnosprawność to słowo, które działa jak hasło kojarzące się z cudzym (byle nie własnym) nieszczęściem, a także z: trudnościami, ograniczeniami w działaniu i pracy, leczeniem, bólem, cierpieniem, samotnością i wieloma innymi sytuacjami życiowymi, z których w żadnej przeciętny człowiek nie chciałby się znaleźć. Jednak dane statystyczne mówią, że procent osób z niepełnosprawnościami na całym świecie rośnie w coraz większym tempie. Niepełnosprawność i zagadnienia z nią związane stają się wobec tego problemem nie jednostki, ale całego społeczeństwa i w żadnym wypadku nie można go ignorować."(...)