2.6 Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały

Czasopismo prezentuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, w tym administracji publicznej, finansów publicznych czy integracji europejskiej. Służy jako platforma dyskusji nad prawem publicznym i prywatnym, zwłaszcza w kontekście komparatystycznym. Jest adresowane przede wszystkim do prawników i administratywistów, ale może być przydatny również studentom prawa i nauk społecznych.

ISSN: 1689-8052

e-ISSN: 2451-0807

Punktacja: 20 punktów

Częstotliwość: półrocznik

Forma publikacji: elektroniczna (pierwotna od 2016), drukowana

Język publikacji: polski, angielski

Strona internetowa: www.sp.ka.edu.pl

Przeglądaj