2.7 Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego to specjalistyczny periodyk skupiający wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.

ISSN: 1733-0335

e-ISSN: 2450-6095

Punktacja: 70 punktów

Częstotliwość: rocznik

Forma publikacji: elektroniczna (pierwotna), drukowana

Język publikacji: polski

Strona internetowa: www.szd.ka.edu.pl

Przeglądaj