Show simple item record

Etyka w działaniach zawodowych funkcjonariuszy Policji

dc.contributor.advisorOlearczyk, Teresa
dc.contributor.authorGąciarz, Donata
dc.contributor.facultyPedagogikapl_PL
dc.date.accessioned2015-03-09T12:36:27Z
dc.date.available2015-03-09T12:36:27Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/1042
dc.description.abstractZe wstępu: "Wszystkie społeczeństwa posługują się przemocą, wszystkie też organizują się przeciwko przemocy. Podstawowym zadaniem jest ochrona wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, a zwłaszcza ochrona życia i zdrowia obywateli. Policja musi skutecznie i sprawnie działać, co z kolei nakłada na jej funkcjonariuszy obowiązek znajomości i poszanowania prawa a także jego stosowania. Zmienia się społeczeństwo, musi się też zmieniać Policja, a wraz z nią zasady etyki zawodowej . System nadrzędnych wartości stawiających na pierwszym miejscu dobro człowieka, przestrzeganie i poszanowanie norm moralnych, stanowi o etosie zawodu policjanta. Dokonując wyboru tematu chciałam przybliżyć specyfikę tego zawodu, złożoność zachowania policjanta wynikającą z dwoistości działań w odniesieniu do społeczeństwa. Broniąc dobra najwyższego jednej części społeczeństwa, policjant niejednokrotnie musi wystąpić przeciwko innej części tego społeczeństwa, co jest swoistego rodzaju sprzecznością i rodzi dylematy natury moralnej. "(...)
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectEtyka
dc.subjectPolicja Państwowa
dc.subjectspecyfika służby
dc.subjectzachowania etyczne policjantów
dc.subjectRoty ślubowania
dc.subject.otherPedagogika
dc.subject.otherSocjologia
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
dc.titleEtyka w działaniach zawodowych funkcjonariuszy Policjipl_PL
dc.typePraca dyplomowa
dc.contributor.reviewerGuzik, Agnieszka
dc.date.defence2009-07-14
dc.contributor.departamentbycodeKAAFMK/WNH4pl_PL
dc.contributor.specialtyPedagogika resocjalizacyjnapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record