Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) ukazuje się od 2007 roku. Adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XX wieku.

Czasopismo w 2012 roku znalazło się w części B wykazu czasopism punktowanych ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 6 punktów.

Częstotliwość: kwartalnik

Forma publikacji: drukowana

Język publikacji: polski

Strona internetowa: www.btip.ka.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Zobacz więcej