Now showing items 1-1 of 1

  • Magia wspólnot wyobrażonych w nowej Europie Środkowej (added: 2017-03-15) 

    Haratyk, Paulina; Raczek-Karcz, Marta Anna; Taszycka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Niniejsza publikacja jest próbą nakreślenia możliwej linii badań naukowych dotyczących przekształceń zachodzących w Europie Środkowej w ostatnim ćwierćwieczu, tj. w latach 1989–2014, odzwierciedlonych w wybranych dziełach i ...