Recent Submissions

 • Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć (added: 2019-07-29) 

  Kohutek, Konrad (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
  Niniejszy artykuł przedstawia dorobek polskiego orzecznictwa dotyczący zakazu nadużycia pozycji dominującej przewidzianego w art. 9 uokk z 2007 r. W ciągu ostatnich pięciu lat – w szczególności w wyrokach Sądu Najwyższego ...
 • Network Communities as an Expression of Inclusive Culture of Participation in Political Protests: The Sunflower Movement Case Study (added: 2018-11-07) 

  Piechota, Grażyna (Faculty of Mass Media Communication at the University SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2018)
  This article offers an analysis of the ways creation of a community influences the activity of users expressed in their network behaviour. It has been assumed that a varied choice of used tools and channels of communication ...
 • Institutionalization of Ukraine’s information policy as a function of strategic communication (added: 2018-10-02) 

  Piechota, Grażyna; Rajczyk, Robert (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2018-10)
  The paper presents the contemporary information policy implemented by the Ukrainian government. The survey answers the question about the new role of in- formation policy in the state authorities’ activities. The research ...
 • Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (added: 2017-08-29) 

  Maciejewski, Tadeusz; Gałędek, Michał; Kitowski, Piotr; Klimaszewska, Anna; Lewandowicz, Maria; Michalak, Marcin; Michalski, Dawid; Wałdoch, Jacek (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  The article provides a summary of current research trends at the Chair of Legal History of the University of Gdańsk. Most important lines include research on European constitutionalism, medieval and early modern legal ...
 • Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008-2016 (added: 2017-08-28) 

  Smyk, Grzegorz; Wrzyszcz, Andrzej (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  The article describes the research conducted at the Department of History of State and Law of the Faculty of Law and Administration at Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin in 2008–16. At that time the Head ...
 • Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (added: 2017-08-28) 

  Nancka, Grzegorz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  Prawo rzymskie to jeden z najważniejszych przedmiotów w procesie kształcenia przyszłego prawnika. Nie mogło zabraknąć go również na utworzonym w 1968 r. Uniwersytecie Śląskim. Jego historia na katowickim wydziale sięga ...
 • Podstawy prawne decyzji w przedmiocie obywatelstwa polskiego. Analiza prawnoporównawcza przepisów obowiązujących od II Rzeczpospolitej do współczesności (added: 2017-07-25) 

  Rzenno, Natalia (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  Past Polish citizenship has a direct impact on current cases concerning the corroboration of Polish citizenship. This is extremely important with respect to current inheritance proceedings by citizens other than Polish, ...
 • Odpowiedzialność urzędnika za przestępstwa popełnione z chęci zysku w okresie międzywojennym (added: 2017-07-25) 

  Machura, Agnieszka (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  Between the two world wars a new model of public administration, with a new type of civil servants, was created. Officials from the parts of Poland that had belonged to different partitions had different qualifications ...
 • Zasady przyuczania do zawodu przemysłowca w świetle regulacji prawnych zawartych w prawie przemysłowym z 1927 roku (added: 2017-07-25) 

  Kwiecień, Sebastian (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  Strong development of labour law was characteristic of the period between the two world wars in Poland. Its provisions for the first time provided protection to employees, also the ones who need such assistance most, ...
 • Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii (added: 2017-07-23) 

  Michalski, Damian (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  The study is an attempt to describe and analyse the fi rst constitutional act of independent Finland. Th e Constitution Act of 1919 defi ned the Finnish political system. Although it was an object of ideological arguments ...
 • Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim do 1866 roku (added: 2017-07-23) 

  Machut-Kowalczyk, Joanna (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  The research on district (county) administration in 1816–66 requires aggregation of archival materials. Th ere are digital databases and traditional educational inventories available to researchers. Researches are also ...
 • Podstawy prawne nabycia obywatelstwa polskiego po 1918 roku – ziemie byłego zaboru austriackiego (added: 2017-07-23) 

  Weredyńska-Szpakowska, Małgorzata (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  The subject of this paper is the question of the “initial composition” of citizens of the revived Polish state i.e. the Republic of Poland, which uses the example of the former Austrian Partition due to a considerable ...
 • Utworzenie Urzędu Probierczego w Krakowie i jego działalność w latach 1843–1853 (added: 2017-07-23) 

  Mataniak, Mateusz (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  The article presents the circumstances of setting up the Assay Offi ce in the Free City of Kraków and also its activity in 1843–53. Th e source base consisted of regulations of the Governing Senate on the organisation ...
 • Stosowanie norm francuskiego Kodeksu handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej w świetle aktów notarialnych (added: 2017-07-14) 

  Klimaszewska, Anna; Gałędek, Michał (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  The French Code de commerce was adopted in the Polish territories in 1809 and remained formally binding for over 120 years. It was nonetheless transferred from post-revolutionary France into a feudal reality, where no ...
 • Sędziowie sądów szlacheckich w województwie płockim 1576–1600. Próba rekonesansu badawczego (added: 2017-07-14) 

  Moniuszko, Adam (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  Th e article concerns the issue of judges in nobles’ courts of law (Forum Nobilium) in the Voivodship of Płock in 1576–1600. Th e study focused on judges nominated by the king, i.e. chamberlains (succamerarius), starosts ...
 • Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejskiego Johanna Ernesta von der Lindego (added: 2017-07-14) 

  Kościelak, Sławomir (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  The event from 1700 presented in the article was described in the diary of a contemporary municipal syndic, Johann Ernst von der Linde. A group of fugitives from the Gdańsk Penitentiary (i.e. prison) attempted to invoke ...
 • Znaczenie opactwa premonstrateńskiego w Brzesku-Hebdowie w strukturze zakonu i Kościoła w XIV–XV wieku (added: 2017-07-10) 

  Podgórska-Mikuła, Arkadia (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  In the Middle Ages Premonstratensian monasteries were organised along a principle is typical of the Order, that is affi liation and the paternal right (ius paternitatis). All the monasteries were divided into regional ...
 • Ogrody terapeutyczne dla pacjentów z chorobami neurodegradacyjnymi (added: 2017-06-09) 

  Olszewska, Agnieszka Anna; Bil, Jakub (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016)
  Niniejszy artykuł omawia koncepcję ogrodów terapeutycznych przy ośrodkach opieki dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i demencje. Opisano sposób, w jaki projektowanie takich przestrzeni ...
 • Kształtowanie środowiska zbudowanego szpitali psychiatrycznych (added: 2017-06-09) 

  Bil, Jakub (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016)
  Kształtowanie środowiska zbudowanego szpitali psychiatrycznych jest procesem wymagającym przede wszystkim dostosowania rozwiązań do charakterystycznych wzorców zachowań pacjentów. W odróżnieniu od pozostałych rodzajów ...
 • Urbanistyka krajobrazu i krajobraz urbanistyczny. Teoria: Praktyka: Edukacja (added: 2017-06-09) 

  Kosiński, Wojciech; Zieliński, Miłosz (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016)
  Autorzy przedstawiają ważną i rosnącą rolę urbanistyki krajobrazu jako dziedziny badań, twórczości oraz dydaktyki. Ta dyscyplina, usytuowana jest logicznie pomiędzy architekturą krajobrazu a urbanistyką. Nabiera w naszych ...

View more