Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2011 (Współczesna turystyka. Zagadnienia prawne, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne)

Spis treści:

Jacek Z. Szwaja, Administracyjne warunki formalnoprawne podejmowania działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych

Dominik Wolski, Dochodzenie roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług turystycznych w aspekcie międzynarodowym

Bożena Alejziak, Turystyka jako element stylu życia współczesnej młodzieży polskiej

Mirosław Furmanek, Czy człowiek niepełnosprawny ma szansę być pełnoprawnym turystą?

Zbigniew Długosz, Przemiany demograficzne w polskich uzdrowiskach w ostatnim półwieczu

Monika Prylińska, Kształtowanie wizerunku miejsca wśród różnych grup docelowych na przykładzie produktu turystycznego „Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie”

Krystyna Krauz, Agroturystyka w gminie Czorsztyn

Marzena Prus, Udostępnianie turystyczne Tatrzańskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Berchtesgaden

Renata Rettinger, Piotr Staszak, Konkurencyjność turystyczna parków narodowych Malezji

Barbara Ostrowska, Konkurencyjność turystyczna krajów Unii Europejskiej

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Renata Rettinger, Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności regionu turystycznego Algarve w Portugalii

Magdalena Banaszkiewicz, Polska turystyka wyjazdowa do Rosji – zarys problematyki

Stefan Sacha, Rynek miast kongresowych (na przykładzie Wiednia)

Stefan Sacha, Zygmunt Szot, Islamska domena kulturowa a turystyka – studium przypadków

Małgorzata Tyrańska, Zarządzanie kompetencjami pracowników hotelu


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2011 (Z problematyki ekonomii i zarządzania)

Spis treści:

Ryszard Szewczyk, Pieniądz i banki w procesach rynkowych – ujęcie personalistyczne

Marian Huczek, Organizacje pozarządowe wspierające lokalną i regionalną przedsiębiorczość

Andrzej Chodyński, Państwo jako interesariusz przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie

Dariusz Fatuła, Rynek jako społeczny mechanizm wymiany dóbr i usług

Andrzej Iwasiewicz, Rola statystyki w życiu społeczeństwa i funkcjonowaniu państwa


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2011 (Wielowymiarowy obraz rodziny)

Spis treści:

Beata Maj, Rola małżeństwa i rodziny w życiu człowieka (na podstawie badań zrealizowanych wśród mieszkańców powiatu wadowickiego)

Maria Kliś, Konflikt pokoleń w rodzinach dorastającej młodzieży

Jan Śledzianowski, Bezrobocie czynnikiem destrukcyjnym życia rodzinnego na przykładzie społeczności osób bezdomnych

Katarzyna Smolik, Czas wolny dziecka a praca zawodowa rodziców

Anna Kawula, Kinga Stawarz-Popek, Dokąd idziesz, ojcze? Wybrane zagadnienia współczesnego ojcostwa

Kinga Stawarz-Popek, Rodzina z czworonogiem. Wybrane przejawy relacji człowiek–pies

Mariusz Parlicki, Reklama społeczna jako jedna z form komunikowania wartości rodzicielstwa i rodziny oraz wartości rodzinnych w marketingu społecznym

Wojciech Lis, Ochrona rodziny przed szkodliwym oddziaływaniem środków masowego przekazu w prawie polskim

Jerzy Gizella, Rodzina współczesna wobec wirtualnej rzeczywistości – między rozrywką a uzależnieniem


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2011

Spis treści:

Danuta Waniek, Mity założycielskie – mity polityczne. Ich znaczenie w procesie kształtowania współczesnych podziałów społecznych

Grażyna Piechota, Postawy mieszkańców Krakowa wobec Marszu Równości – raport z badań

Magdalena Godowska, Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce

Magdalena Momot, Samozatrudnienie kobiet na polskim rynku pracy. Próba analizy zjawiska

Marta Majorek, Finansowanie projektów kulturalnych z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu „Europa dla obywateli”

Marta du Vall, Droga Grecji do Unii Gospodarczo-Walutowej. Zarys problematyki

Beata Pomykalska, Suwerenne państwo pod nadzorem. Rzeczywistość polityczna Bośni i Hercegowiny 17 lat po Dayton


Recent Submissions

 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2011 : Współczesna turystyka. Zagadnienia prawne, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne (added: 2014-05-08) 

  Szwaja, Jacek Z.; Wolski, Dominik; Alejziak, Bożena; Furmanek, Mirosław; Długosz, Zbigniew; Prylińska, Monika; Krauz, Krystyna; Prus, Marzena; Rettinger, Renata; Staszak, Piotr; Ostrowska, Barbara; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Banaszkiewicz, Magdalena; Sacha, Stefan; Szot, Zygmunt; Tyrańska, Małgorzata; Lisowska, Renata; Józefczyk, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Prezentowane w niniejszym tomie artykuły podejmują zaledwie niewielki wycinek zagadnień i problemów, które dotyczą funkcjonowania i znaczenia turystyki w obszarze formalnoprawnym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2011 : Wielowymiarowy obraz rodziny (added: 2014-05-06) 

  Maj, Beata; Kliś, Maria; Śledzianowski, Jan; Smolik, Katarzyna; Kawula, Anna; Stawarz-Popek, Kinga; Parlicki, Mariusz; Lis, Wojciech; Gizella, Jerzy; Kluzowa, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2011 : Z problematyki ekonomii i zarządzania (added: 2014-04-30) 

  Szewczyk, Ryszard; Huczek, Marian; Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Iwasiewicz, Andrzej; Paszek, Zbigniew; Saunders, Edmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Niniejszy zeszyt „Państwa i Społeczeństwa” w całości poświęcony został problemom ekonomicznym, a także zagadnieniom rozpatrywanym w ramach szeroko pojmowanego zarządzania. Zeszyt otwiera artykuł na temat roli pieniądza ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2011 (added: 2014-04-30) 

  Waniek, Danuta; Piechota, Grażyna; Godowska, Magdalena; Momot, Magdalena; Majorek, Marta; du Vall, Marta; Pomykalska, Beata; Rydliński, Bartosz; Janik, Krzysztof; Wojniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Publikowane teksty dotykają szerokiej płaszczyzny rozważań politologicznych. Pole badawcze zakreślić należy poczynając od uwarunkowań rodzimej polityki, poprzez zagadnienia społeczno--gospodarcze, a skończywszy na kwestiach ...