Show simple item record

Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym

dc.contributor.authorPawlik, Renata
dc.date.accessioned2019-05-24T11:03:58Z
dc.date.available2019-05-24T11:03:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-65208-39-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24652
dc.description.abstractZe wstępu: "Jak pisał G. Radbruch, prawo karne jest nie tylko źródłem, ale również barierą karalności. W teorii prawa już stosunkowo dawno pojawił się pogląd, że nie należy posługiwać się represją karną, gdy można w sposób tańszy zapobiec szkodom społecznym. Również W. Wolter podnosił kiedyś, że o normie prawnej można myśleć wtedy, gdy nie tylko można karać, ale i trzeba karać, ponieważ innego sposobu zabezpieczenia nie ma, podkreślając jednocześnie, że efektywność normy jest wprost proporcjonalna do intensywności owocnego ścigania. Ustawodawca przez właściwe ukształtowanie regulacji wpływa na przyszłe zachowania jednostek, które niejednokrotnie podejmując decyzję odnośnie naruszenia określonej normy prawnej, dokonują swoistego ważenia korzyści i strat wynikających z takiego postępowania. Przestrzeganie norm prawnych jest warunkiem funkcjonowania społeczeństwa, a perspektywa szybkiego przeprowadzenia postępowania karnego stanowić może istotny czynnik determinujący ludzkie zachowania. "(...)pl
dc.description.sponsorshipPraca niniejsza powstała w ramach realizowanego w latach 2012–2016 projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki 2011/03/D/HS5/01456 Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń. Analiza teoretycznodogmatyczna na tle porównawczym.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectProces kontrawencjonalizacjipl
dc.subjectpłaszczyzna normatywnapl
dc.subjectkoncepcja źródeł prawa karnegopl
dc.subjectkoncepcja źródeł prawa wykroczeńpl
dc.subjectKonstytucja RPpl
dc.subjectBezprawność czynupl
dc.subjectKaralność czynupl
dc.subjectpozycja prawa międzynarodowegopl
dc.subjectDobro prawnepl
dc.subjectGodność człowiekapl
dc.subjectWolnośćpl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleKontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczympl
dc.typeKsiążka


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska