Show simple item record

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 4 (XXXIII) : Kultura Bezpieczeństwa - Uwarunkowania Społeczne i Organizacyjne

dc.contributor.authorChodyński, Andrzej
dc.contributor.authorFatuła, Dariusz
dc.contributor.authorMirski, Andrzej
dc.contributor.authorMarjański, Andrzej
dc.contributor.authordu Vall, Marta
dc.contributor.authorMajorek, Marta
dc.contributor.authorZiarko, Janusz
dc.contributor.authorWilk-Woś, Zofia
dc.contributor.authorBakonyi, Jadwiga
dc.contributor.authorUrbańczyk, Piotr
dc.contributor.authorGach, Daniel
dc.date.accessioned2019-06-12T06:11:18Z
dc.date.available2019-06-12T06:11:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/25154
dc.description.abstractZ wprowadzenia: "Kultura jest rozpatrywana jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych jak i niematerialnych (duchowych i symbolicznych). Bardziej szczegółowy opis tych wytworów, wraz z prezentacją podstawowych działów kultury, jakimi są tzw. kategorie kultury, zawarto m.in. w publikacji Małgorzaty Gruchoły, gdzie opisano cechy socjologicznego podejścia do kultury i podkreślono znaczenie kultury narodowej. Pojęcie kultury ma bogate podstawy teoretyczne. Jest rozpatrywane przez przedstawicieli wielu nauk. Przegląd ujęć i koncepcji filozoficznych, przykładowo, prowadzi do określenia dziesięciu działów odnoszących się do definicji kultury, mianowicie: – rozumienie kultury w ujęciu historycznym, z podkreśleniem jej temporalności; – hermeneutyczne koncepcje kultury oparte na systemie znaczeń i symboli, z traktowaniem kultury jako interpretacji; podstawa kultury symbolicznej; – ujęcie genetyczne jako ewolucyjne przedłużenie natury i naturalistyczna koncepcja bytu; rozpatrując przenikanie się uwarunkowań kulturowych i genetycznych, w socjologii operuje się pojęciem socjobiologii, której elementem jest memetyka – mem stanowi przekaz kulturowy; – jako sfera realizacja duchowości człowieka; – traktowanie kultury w aspekcie ludzkiej kreatywności i spontaniczności w odniesieniu do twórczości; – jako system uwarunkowań i determinacji (w tym problematyka uwarunkowań społecznych, instytucji i wzorów postępowania, praw i tradycji); – jako płaszczyzna interakcji miedzy ludźmi – komunikacja; – jako system zamknięty; – jako system uniwersalny (w tym przenikalność kulturowa); kwestie zamknięcia, otwarcia, ale i tożsamości kulturowej można odnosić do dwoistości strukturalizmu, zakładającego rozpatrywanie kultury na poziomach zewnętrznym (co się wiąże z różnorodnością kulturową odnośnie instytucji, wzorów i zachowań) i wewnętrznym (jedność kultury oparta na wspólnotowości); kultura stanowi matrycę, ukrytą umysłową strukturę, której uzewnętrznienie służy realizacji podstawowych potrzeb ludzkich; – rozumienie w kontekście stałości, niezmienności, ale także zmian i nieustannej ewolucji, w tym kreatywności kulturowej."(...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzachowania finansowepl
dc.subjectzarządzanie finansami osobistymipl
dc.subjectryzyko finansowepl
dc.subjectkultura bezpieczeństwapl
dc.subjectwartościpl
dc.subjectfilary kultury bezpieczeństwapl
dc.subjectzarządzanie bezpieczeństwempl
dc.subjectbezpieczeństwo kulturowepl
dc.subjectkonflikt kulturowypl
dc.subjectglobalizacjapl
dc.subjectkonwergencja kulturowa dywergencja kulturowapl
dc.subjectkroswergencjapl
dc.subjectzarządzanie kryzysowepl
dc.subjectzasoby ludzkiepl
dc.subjectzarządzanie wiedząpl
dc.subjectwspółpracapl
dc.subjectknowledge servicepl
dc.subjectwiedzapl
dc.subjectinformacjapl
dc.subjectuczenie siępl
dc.subjectkompetencje kulturowepl
dc.subjectpowiadamiania ratunkowegopl
dc.subjectnumer alarmowy 112pl
dc.subjectsprawność sytemupl
dc.subjectklimat bezpieczeństwapl
dc.subjectmetody badań kultury bezpieczeństwapl
dc.subjectkultura bezpieczeństwa technicznegopl
dc.subjectzarządzanie bezpieczeństwem technicznym w placówce handlowejpl
dc.subjectsystem bezpieczeństwa technicznegopl
dc.subjectprocesy i procedurypl
dc.subjectfinancial behaviourpl
dc.subjectpersonal finance managementpl
dc.subjectfinancial riskpl
dc.subjectsafety culturepl
dc.subjectvaluespl
dc.subjectsafety culture pillarspl
dc.subjectsecurity managementpl
dc.subjectcultural securitypl
dc.subjectcultural conflictpl
dc.subjectglobalizationpl
dc.subjectcultural convergencepl
dc.subjectcultural divergencepl
dc.subjectcrossvergencepl
dc.subjectcrisis managementpl
dc.subjecthuman resourcespl
dc.subjectknowledgepl
dc.subjectinformationpl
dc.subjectlearningpl
dc.subjectcultural competencespl
dc.subjectemergency notification systempl
dc.subject112 emergency numberpl
dc.subjectsystem efficiencypl
dc.subjecttechnical safety culturepl
dc.subjectmanagement of technical safety in a commercial facilitypl
dc.subjecttechnical safety systempl
dc.subjectprocesses and procedurespl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherKulturoznawstwopl
dc.subject.otherPsychologiapl
dc.subject.otherSocjologiapl
dc.subject.otherZarządzanie i marketingpl
dc.titleBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 4 (XXXIII) : Kultura Bezpieczeństwa - Uwarunkowania Społeczne i Organizacyjnepl
dc.title.alternativeSecurity theory and practice: Security culture, social and organizational conditions
dc.typeCzasopismo
dc.identifier.eissn2451-0718pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska