Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2019 (Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku)

Spis treści:

Bogdan Koszel, The Influence of the Conflict in Ukraine (2014–2018) on Germany’s Relations with Russia

Jadwiga Kiwerska, Germany and the Crisis in Transatlantic Relations

Krzysztof Malinowski, Germany’s Stance on the Termination of the INF Treaty by the US

Joanna Dobosz-Dobrowolska, Multilateralism as Germany’s Response to Change in International Order in the 21st Century

Aleksandra Kruk, Multilateralizm i partnerstwo strategiczne w dyplomacji Heiko Maasa (marzec 2018 – marzec 2019)

Tomasz Morozowski, Strategiczni partnerzy czy systemowi konkurenci? Ewolucja polityki Niemiec wobec Chin

Joanna Ciesielska-Klikowska, German Chinapolitik in the Era of the Belt and Road Initiative

Agnieszka Bielawska, Niemiecka chadecja wobec integracji Turcji z Unią Europejską w kontekście kryzysu imigracyjnego

Beata Molo, Climate Protection and German Energy Security in the Second Decade of the 21st Century

Piotr Kubiak, Kwestie bezpieczeństwa i obrony w programach wyborczych niemieckich partii politycznych w 2019 roku

Joanna Trajman, Annegret Kramp-Karrenbauer – przyszła kanclerz RFN?


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2019 (Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie i turystyce)

Spis treści:

Elżbieta Sideris, Determinanty bezpieczeństwa w sporcie

Robert Borkowski, Czynniki ryzyka i bezpieczeństwa w uprawianiu narciarstwa

Adam Marasek, Andrzej Marasek, Wypadki narciarskie i snowboardowe na Kotelnicy Białczańskiej w sezonie zimowym 2017/2018

Tomasz Puczyłowski, Turystyka jaskiniowa – kolejne wyzwanie dla ratownictwa górskiego

Adrian Siadkowski, Zagrożenia terrorystyczne a turystyka w krajach Maghrebu

Maciej Saskowski, Wielkie imprezy sportowe a nowe technologie: trendy w cyberzagrożeniach

Robert Borkowski, Wyzwania i zagrożenia dla turystyki na Półwyspie Helskim w XXI wieku

Iwona Cybula, Bezpieczeństwo żywieniowe dzieci podczas wycieczek szkolnych (na przykładzie analizy stron internetowych wybranych szkół podstawowych)


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2019 (Kształcenie w Siłach Zbrojnych w Polsce i na Świecie w XXI wieku. Wybrane aspekty)

Spis treści:

Krzysztof Kubiak, Military Education in the Western Culture of War: Reflections on the Origins, and the Question on the Future of the System

Krystian Frącik, Akademia Sztuki Wojennej – między tradycją a przyszłością

Tomasz Pawłuszko, Proces doskonalenia umiejętności oficerów w obszarze zarządzania kryzysowego na przykładzie kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych

Piotr Mickiewicz, Potrzeby szkoleniowe Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przeobrażeń zagrożeń bezpieczeństwa i funkcji sił zbrojnych

Agata Mazurkiewicz, Training in Civil-Military Interactions: The Design and Challenges

Aneta Baranowska, Proces przygotowania polskich oficerów do pełnienia funkcji dowódczych w asymetrycznych operacjach bojowych

Maciej Klisz, A US Army Officer – Commission, Service, and Professional Development: The Way Ahead for the Polish Armed Forces

Andrzej Pieczywok, Edukacja obronna młodzieży szkolnej i studentów w Wielkiej Brytanii

Joanna Siekiera, Military Education System in New Zealand: Legal Analysis

Marina Kukartseva (Glaser), Michail chertok, Military Music Education in Russia

Kazimierz Kraj, The System of Military Higher Education in the Russian Federation

Liudmyla Tkach, Military Education in Ukraine

Aleksandra Kozioł, National Military Education System in the Republic of Belarus


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2019 (Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia)

Spis treści:

Janusz Ziarko, Podejście systemoweiw badaniach bezpieczeństwa organizacji

Andrzej Chodyński, Wykorzystanie dorobku nauk o zarządzaniu narzecz podnoszenia bezpieczeństwa miast. Koncepcja smart

Andrzejl Marjański, Jarosław Ropęga, Ochotnicze Straże Pożarne. Zapewnienie efektusynergii w zarządzaniukryzysowym

Jowita Świerczyńska, The Roleiof Customso Clearance in Ensuring the Security and Protection of Cross-Border Trade in the European Union

Sylwia Zawadzka, System wjazdu i wyjazdu (EES) i Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Rola i znaczenie nowoczesnych systemów w zakresie działań prewencyjnych i wzmacniania bezpieczeństwa UE

Elżbieta Majchrowska, Asian Development Bank and its Impact on Improving Security in the Asia-Pacific Region

Mirosław Laszczak, Zarządzanie bezpieczeństwem w erze cyfrowej

Piotr Komsta, Koncepcja modelowania dynamicznego procesów implementacyjnych systemów zintegrowanych a bezpieczeństwo procesówbiznesowych przy realizacji projektów IT

Recent Submissions

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 4 (XXXVII) : Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia (added: 2020-04-16) 

  Ziarko, Janusz; Chodyński, Andrzej; Marjański, Andrzej; Ropęga, Jarosław; Świerczyńska, Jowita; Zawadzka, Sylwia; Majchrowska, Elżbieta; Laszczak, Mirosław; Komsta, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości jako dyscypliny naukowe wchodzą w skład dziedziny nauk społecznych. Obiektem i przedmiotem badań w naukach społecznych jest rzeczywistość ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 2 (XXXV): Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie i turystyce (added: 2020-01-08) 

  Sideris, Elżbieta; Borkowski, Robert; Marasek, Adam; Marasek, Andrzej; Puczyłowski, Tomasz; Siadkowski, Adrian; Saskowski, Maciej; Cybula, Iwona (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia:"W niniejszym numerze proponujemy czytelnikom nową w naszym kwartalniku problematykę bezpieczeństwa i ryzyka w sporcie i turystyce, postanawiając tym samym poszerzyć pole tematyczne czasopisma o zagadnienia ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 3 (XXXVI) : Kształcenie w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku. Wybrane aspekty (added: 2019-12-17) 

  Kubiak, Krzysztof; Frącik, Krystian; Pawłuszko, Tomasz; Mickiewicz, Piotr; Mazurkiewicz, Agata; Baranowska, Aneta; Klisz, Maciej; Pieczywok, Andrzej; Siekiera, Joanna; Kukartseva (Glaser), Marina; Chertok, Michail; Kraj, Kazimierz; Tkach, Liudmyla; Kozioł, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Gwałtowny postęp, który w XXI wieku objął tak wiele dziedzin życia, nie ominął także sfery wojskowej. Siły zbrojne przechodzą bardzo szybkie przemiany pod wpływem nowych osiągnięć naukowo-technicznych i ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 1 (XXXIV) : Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku (added: 2019-09-19) 

  Molo, Beata; Kruk, Aleksandra; Koszel, Bogdan; Kiwerska, Jadwiga; Malinowski, Krzysztof; Dobosz-Dobrowolska, Joanna; Morozowski, Tomasz; Ciesielska-Klikowska, Joanna; Bielawska, Agnieszka; Kubiak, Piotr; Trajman, Joanna; Świder, Małgorzata; Szołdra, Kamil; Gibas-Krzak, Danuta; Stępniewska, Paulina; Gawron, Dominika; Marcinkowski, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku obfituje w dyskusje na temat wagi i znaczenia wyzwań międzynarodowych. Również niemieccy politycy prezentują strategie i programy osiągania przez Niemcy celów i interesów ...