Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2019 (Kryzysy, napięcia i współpraca państw europejskich a zmiana międzynarodowej roli Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku.)

Spis treści:

Katarzyna Żukrowska, Brexit – analiza wielopłaszczyznowa możliwych skutków

Tomasz Młynarski, Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej

Erhard Cziomer, Globalne implikacje polityki „America First” USA dla współpracy Niemiec z Rosją w drugiej dekadzie XXI wieku

Beata Molo, Niemcy wobec wyzwań współpracy Unii Europejskiej z Chinami w drugiej dekadzie XXI wieku

Peter Munkelt, Zukunft der EU und ihre internationale Rolle. Deutsche Diskussionen und Pläne

Anna Diawoł-Sitko, Przyszłość stosunków Unii Europejskiej z Iranem – szanse i zagrożenia wynikające z porozumienia nuklearnego

Marcin Lasoń, Zmiany w polityce obronnej Szwecji po 2014 roku


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2019 (Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw)

Spis treści:

Elżbieta Bombińska, Servicifi cation of Manufacturing – The Concept and Consequences for International Trade in Services

Małgorzata Czermińska, Umowy o wolnym handlu nowej generacji i ich znaczenie dla relacji handlowych Unii Europejskiej z państwami trzecimi – przypadek Korei Południowej

Agnieszka Hajdukiewicz, Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych Unii Europejskiej z Kanadą w świetle umowy CETA

Elżbieta Majchrowska, Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jako nowy wymiar wzajemnych relacji handlowych. Wnioski dla Polski

Eugeniusz M. Pluciński, Handel międzynarodowy vs bezpieczeństwo ekonomiczne państw. Wybrane aspekty dla kraju członkowskiego UE w globalnej gospodarce światowej na przykładzie Polski

Kazimierz Starzyk, Procesy dezintegracji w gospodarce światowej – aspekty ekonomiczne i polityczne

Wojciech Zysk, Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym

Natalia Adamczyk, Proces wdrażania Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej a problemy transformacji gospodarczej państw poradzieckich na przykładzie Mołdawii

Erhard Cziomer, Znaczenie handlu dla współpracy polityczno-gospodarczej Niemiec z Rosją w wymiarze historycznym i współczesnym

Marcin Lasoń, Liudmyla Tkach, Handel bronią w skali międzynarodowej: główne tendencje w XXI wieku. Rola i miejsce Ukrainy

Beata Molo, Współpraca energetyczna Maroka i Niemiec – uwarunkowania, geneza i rozwój

Anna Paterek, Polityczno-gospodarcza dynamika pomocy rozwojowej – na przykładzie zaangażowania Francji i Niemiec w Afryce Subsaharyjskiej

Jowita Świerczyńska, W kierunku nowoczesnej organizacji – reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2019 (The Presidency of Donald Trump)

Spis treści:

Andrzej Bryk, Donald Trump as a Response to a Global Post-Cold War Liberal World

Zbigniew Lewicki, Donald Trump’s Foreign Policy: Change of Substance or Only of Style?

Michał Kuź, Trump and the Anti-Globalization Rebalancing Within the West

Kazimierz Dadak, Donald Trump and the China Challenge

Jerzy Zarzycki-Siek, America and Energy Domination Plan – A New Way of Regime Change?

Elżbieta Majchrowska, Promoting Free Trade in Asia-Pacific – CPTPP as an Answer to Trump’s Protectionism

Bartosz Rydliński, Donald Trump’s Victory as a Symbol of (Center)left Failure in the United States


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2019 (Edukacja Praw Człowieka: Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość)

Spis treści:

Linda Briskman, Scott Poynting, Speech for Justice for Palestinians: A Human Rights Conundrum

Bogusława Bednarczyk, Supporting HRE for Aged Persons in the EU

Małgorzata Czermińska, System GSP Plus Unii Europejskiej – znaczenie dla promowania praw człowieka i praw pracowniczych

Elisa Gazzotti, Young Global Citizens: Building Inclusive Societies Through Human Rights Education

Marta Kolendowska-Matejczuk, Marcin Mrowicki, Prawo do informacji o własnych prawach w postępowaniu karnym jako jeden z wymiarów edukacji praw człowieka

Katarzyna Brataniec, Współczesny islam w Azerbejdżanie – ciągłość czy zmiana w kontekście praw człowieka

Margaryta Khvostova, Influence of the European Court of Human Rights on the National Legal Systems in Central and Eastern Europe

Iwona Wrześniewska-Wal, Podstawowe prawa pacjenta w orzeczeniach sądów lekarskich. Stan obecny i wyzwania na przyszłość

Ewelina Tomczyk, Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

Łukasz Wojcieszak, Bezpieczeństwo gazowe Słowacji. Perspektywy i bariery dywersyfikacji

Recent Submissions