Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2021 (Niemiecka polityka bezpieczeństwa w trudnych czasach)

Spis treści:

Lutz Kleinwächter, Trzy dekady nowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec

Hubert Thielicke, Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie – perspektywa niemiecka

Klaus Larres, Skomplikowane stosunki niemiecko-amerykańskie w XXI wieku

Erhard Crome, Przegląd założeń polityki zagranicznej Niemiec

Bogdan Koszel, Niemiecka polityka bezpieczeństwa i obrony a NATO i Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w XXI wieku

Michał M. Kosman, Polityka Niemiec wobec Rosji w kontekście najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny

Aleksandra Kruk, Bundeswehra jako armia parlamentarna

Anna Paterek, Pomoc rozwojowa w przezwyciężaniu źródłowych przyczyn migracji – powiązanie kwestii rozwoju i bezpieczeństwa na przykładzie Niemiec i Austrii

Beata Molo, Wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w kontekście wycofywania energii jądrowej i węgla


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2021 (Bezpieczeństwo mikrobiologiczne)

Spis treści:

Aleksandra Skrabacz, Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków

Elżbieta Sideris, Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19

Czesław Konieczny, COVID-19 jako nowa determinanta bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej

Liliia Hrytsai, The positive and negative effects of COVID-19 pandemic on the natural environment in the world

Iwona Zychowicz, Edyta Halista-Telus, Poczucie bezpieczeństwa i zaufania społecznego w obliczu pandemii

Robert Borkowski, Przemysław Mendyk, Wykorzystanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo w społeczeństwie


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2021 (Wyzwania dla bezpieczeństwa w dwudziestą rocznicę zamachu na World Trade Center)

Spis treści:

Robert Reczkowski, Andrzej Lis, Dzień, który zmienił świat: środowisko bezpieczeństwa 20 lat po ataku na WTC

Sondre Lindahl, 20 lat globalnej wojny z terroryzmem. Krytyczna ocena i uwagi na temat zapobiegania terroryzmowi

Krzysztof Kubiak, Roman S. Czarny, Wojna w epoce sumy wszystkich strachów i monopolizacji przestrzeni informacyjnej

Kazimierz Kraj, Dlaczego Polska nie powinna obawiać się wojny z Rosją?

Michał Strzelecki, Terroryzm w Federacji Rosyjskiej: obawy i zagrożenie czy narzędzie i sposobność

Łukasz Gacek, Chiny: w drodze do neutralności węglowej

Rajmund Mydel, Regionalne środowisko bezpieczeństwa Japonii

Negar Partow, Wojna z terrorem i islamizacja Brunei

Raymond John Buemberger, Zagrożenia bezpieczeństwa w Kolumbii po zamachach na World Trade Center: ryzyko dla narodowego i regionalnego bezpieczeństwa i stabilności

Terry Johanson, Kua takoto te manuka: mierzenie się z wyzwaniami ewolucji środowiska bezpieczeństwa Nowej Zelandii po 11 września 2001 roku

Felipe Quero, Od strachu do chaosu. Spojrzenie z Hiszpanii

Alex Issa, Podzielony Bliski Wschód: trwała niepewność, rosnąca niestabilność

Tomasz Białas, Strach jako czynnik determinujący rozwój Wojsk Specjalnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce w XXI wieku


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2021 (Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – uwarunkowania egzo- i endogeniczne)

Spis treści:

Janusz Ziarko, Podejście systemowo-projektowe do rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wojciech Huszlak, Dojrzałość projektowa organizacji publicznych realizujących działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego

Andrzej Chodyński, Uczenie się i wpływ społeczny a bezpieczeństwo na poziomie lokalnym – zarządzanie w sytuacji awarii zagrażającej środowisku naturalnemu

Marcin Koczan, Polityka mobilności Wrocławia jako przejaw działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego

Anna Bałamut, Klastry jako przykład kreowania bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce

Paweł Kałuża, Milena Sadowińska-Kałuża, Narzędzia jakości w zarządzaniu kryzysowym

Jowita Świerczyńska, The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management – the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade

Patrycja Głogowska, Egzogeniczne uwarunkowania bezpieczeństwa jednostki – case study uchodźców syryjskich w Libanie

Michał Adam Leśniewski, Decyzyjność i decyzja a bezpieczeństwo pracy menedżera w organizacji – studium teoretyczne problemu badawczego


Recent Submissions

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 4 (XLV): Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – uwarunkowania egzo- i endogeniczne (added: 2021-12-10) 

  Chodyński, Andrzej; Ziarko, Janusz; Huszlak, Wojciech; Koczan, Marcin; Bałamut, Anna; Kałuża, Paweł; Sadowińska-Kałuża, Milena; Świerczyńska, Jowita; Głogowska, Patrycja; Leśniewski, Michał Adam; Lasota, Jacek; Kwieciński, Mirosław; Komsta, Piotr; Prorok, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Z wprowadzenia: "Problemy bezpieczeństwa można rozpatrywać w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego, obejmującego sfery: gospodarczą, przestrzenną, kulturową, społeczną, ekologiczną i bezpieczeństwa. Na bezpieczeństwo ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 2 (XLIII): Bezpieczeństwo mikrobiologiczne (added: 2021-10-21) 

  Borkowski, Robert; Skrabacz, Aleksandra; Sideris, Elżbieta; Konieczny, Czesław; Hrytsai, Liliia; Zychowicz, Iwona; Halista-Telus, Edyta; Mendyk, Przemysław; Wilkowski, Paweł; Stelmach, Jarosław; Kudzin-Borkowska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Wprowadzenie "W niniejszym numerze kwartalnika podejmujemy nową, wymuszoną okolicznościami, problematykę epidemiczną, wychodząc z założenia, że obowiązkiem badacza jest reagować na nowe zjawiska i zagrożenia. Autorzy ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 3 (XLIV): Wyzwania dla bezpieczeństwa w dwudziestą rocznicę zamachu na World Trade Center (added: 2021-07-30) 

  Lasoń, Marcin; Klisz, Maciej; Reczkowski, Robert; Lis, Andrzej; Lindahl, Sondre; Kraj, Kazimierz; Strzelecki, Michał; Gacek, Łukasz; Mydel, Rajmund; Partow, Negar; Buemberger, Raymond John; Johanson, Terry; Quero, Felipe; Issa, Alex; Białas, Tomasz; Wojcik, Ray; Suderio, Elmer; Wiśnicki, Jarosław; Kuśmirek, Karolina; Marcinkowski, Tomasz; Sikorski, Juliusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  From Introduction: "This issue is different from all previous ones. Thus, an introduction to it needs to be different from earlier ones. There has to be a place for reflection, which used to be included in an interview ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 1 (XLII): Niemiecka polityka bezpieczeństwa w trudnych czasach (added: 2021-06-28) 

  Molo, Beata; Kleinwächter, Lutz; Thielicke, Hubert; Larres, Klaus; Crome, Erhard; Koszel, Bogdan; Kosman, Michał M.; Kruk, Aleksandra; Paterek, Anna; Świder, Małgorzata; Bujwid-Kurek, Ewa; Piękoś, Karol; Zimmering, Raina; Handl, Vladimír; Hrušková, Eliška; Rendl, Adam; Staňková, Marie; Ženka, Ctirad; Elsenhans, Hartmut; Schilling, Walter; Gawron, Dominika; Stępniewska-Szydłowska, Paulina; Khmilevska, Polina; Grudzińska, Adrianna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  From Introduction: "Germany is economically the strongest country in Europe. As such, it is striving for leadership in the EU and keeps developing into a geo-economic power with global interests. The dynamism of the ...