Show simple item record

Umrisse deutscher Außenpolitik

dc.contributor.authorCrome, Erhard
dc.date.accessioned2021-06-28T11:36:23Z
dc.date.available2021-06-28T11:36:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 1, s. 59-71.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/29846
dc.description.abstractTrzydzieści lat po zjednoczeniu, Niemcy są ponownie głównym ośrodkiem władzy w Europie, odrywają kluczową rolę w UE i stały się potęgą w wymiarze geoekonomicznym, z interesami w skali globalnej. Rozszerzenie UE na wschód przesunęło Niemcy nie tylko z punktu widzenia geograficznego, lecz również w kwestii polityki władzy w kierunku centrum Europy. Potęga wojskowa straciła na ważności, na pierwszy plan wysunęła się siła gospodarcza. Niemiecka klasa polityczna pragnie przewodzić w Europie, czyniąc to jednak w sposób, który nakierowany jest na osiągnięcie najszerszego możliwego wsparcia. Kryzys wywołany pandemią koronawirusa nie ma jednakowego wpływu na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej; dostrzec można raczej proces powielania istniejących już wcześniej nierówności.pl
dc.description.abstractThirty years after the establishment of its state unity, Germany is again the central power of Europe, dominates the EU and has become a geo-economic power with global interests. The eastward expansion of the EU has moved Germany not only geographically but also in terms of power politics to the center of Europe. Military power has tended to become less important, while economic power has come to the fore. The political class of Germany wants to lead in Europe, but in a way that is aimed at the broadest possible support. The corona crisis does not affect all EU states equally, rather the previously existing imbalances are reproduced.pl
dc.description.abstractDreißig Jahre nach der Herstellung seiner staatlichen Einheit ist Deutschland wieder Zentralmacht Europas, dominiert die EU und wurde zu einer geo-ökonomischen Macht mit globalen Interessen. Die EU-Osterweiterung hat Deutschland nicht nur geographisch, sondern auch machtpolitisch in die Mitte Europas gerückt. Die militärische Macht hat tendenziell an Bedeutung verloren, während die wirtschaftliche in den Vordergrund rückte. Die politische Klasse Deutschlands will in Europa führen, aber in einer auf möglichst breite Unterstützung bedachten Art. Die Corona-Krise trifft nicht alle EU-Staaten gleichermaßen, sondern es reproduzieren sich die bereits zuvor bestehenden Ungleichgewichte.pl
dc.description.abstractСпустя тридцать лет после воссоединения, Германия снова является главным цен- тром власти в Европе, играет ключевую роль в ЕС и стала государством геоэконо- мического, глобального масштаба. Расширение ЕС на восток сместило Германию, не только с географической точки зрения, но и с точки зрения политической власти, в сторону центра Европы. Военная мощь потеряла свое значение и на первый план выдвинулась экономическая сила германского политического класса, который стре- мится лидировать в Европе, стараясь получить как можно более широкую под- держку. Кризис, вызванный коронавирусной пандемией, не оказывает одинакового влияния на все государства-члены Европейского Союза; скорее он усугубил уже су- ществующие неравенства.pl
dc.language.isodepl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectNiemcypl
dc.subjectpolityka zagranicznapl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjecthegemoniapl
dc.subjectpandemia Koronawirusapl
dc.subjectGermanypl
dc.subjectforeign policypl
dc.subjectEuropean Unionpl
dc.subjecthegemonypl
dc.subjectCoronavirus pandemicpl
dc.subjectDeutschlandpl
dc.subjectAusenpolitikpl
dc.subjectEuropaische Unionpl
dc.subjectHegemoniepl
dc.subjectCoronavirus- Pandemiepl
dc.subjectГерманияpl
dc.subjectвнешняя политикаpl
dc.subjectЕвропейский Союзpl
dc.subjectгегемонияpl
dc.subjectпан-демия коронавирусаpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleUmrisse deutscher Außenpolitikpl
dc.title.alternativePrzegląd założeń polityki zagranicznej Niemiecpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0718-btip-2021-1-004


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska