Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2022

Spis treści:

Fábio da Silva Veiga, The creation of value by socially responsible companies from the legal perspective of the social interest

Silvia Irene Verdugo Guzmán, Ana Ochoa Casteleiro, Acciones para combatir el impacto del crimen en el ciberespacio. Prevención y detección con la Inteligencia Artificial

Miriam Olivia Knopik Ferraz, Oksandro Gonçalves, Regulation of international space law to promote economic and social development

Ricardo Lupion, Law and technology: Virtual general meetings in Brazilian companies

Andrzej Marian Świątkowski, Unia Europejska – wspólnota wartości i środków finansowych

Sylwia Przewoźnik, Zupełność systemu prawa. Analogia legis jako metoda uzupełniania luk w prawie

Adam Wróbel, Zasada terytorialności w kontekście przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu wykroczeń

Luis Miguel Muleiro Parada, Las alternativas para una tributación de la robótica

Diana Carolina Wisner Glusko, Inteligencia artificial sostenible: entre la sostenibilidad digital y los entornos digitales sostenibles

Tatiana Tomie Onuma, Democracy, rights and exclusion in information Society: the power of (mis)information in contemporary democracies

Rosemary Souto Maior de Almeida, Müller Aureliano da Silva, The mandatory presence of the Public Prosecutor’s Office at the hearing of the criminal investigation in face of the new law of the anticrime package and the need for revision of brazilian jurisprudence – prohibition of ex officio roduction of evidence by the magistrate

José Raymundo Ribeiro Campos Filho, Charles de Sousa Trigueiro, Access to information for a transparent ombudsman’s office as a form of human right to fight corruption

Katarzyna Witek-Mioduszewska, Mental simulations, imaginations and emotions – a short empirical legal study

Ewa Łapińska, Ustawa jako tytuł powołania do spadku rodzeństwa spadkodawcy w razie braku jego zstępnych – czy jest to słuszne rozwiązanie?

Barbara Smuk, Wybrane aspekty odpowiedzialności cywilnej notariusza

Bartosz Zych, Prawne przesłanki przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży w wybranych krajach – problem aborcji „na żądanie” (na tle prawnoporównawczym). Część I: Polska i Czechy


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2022

Spis treści:

João Proença Xavier, Giovana de Morais Figueiredo Cruz, Fundamental Rights and Data Privacy in Brazil and in the European Union

Rafał Czachor, Konstytucjonalizmy niezachodnie jako wyzwanie dla komparatystki prawa

Adam Wróbel, Właściwość podmiotowa w kontekście przestępstw i wykroczeń zdefiniowanych w ustawie – Prawo lotnicze (art. 9 pkt 1)

Berenika Kaczmarek-Templin, Sztuczna inteligencja (AI) i perspektywy jej wykorzystania w postępowaniu przed sądem cywilnym

Karina Król, Sportowiec jako produkt współczesnego rynku, a jego prawo do ochrony wizerunku

Adrianna Bocheńczak, Sporządzanie aktów notarialnych z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość – głos w dyskusji

Agnieszka Anna Kania, Standardy praw człowieka w Unii Europejskiej

Bartosz Zych, Prawne przesłanki przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży w wybranych krajach – problem aborcji „na żądanie” (na tle prawnoporównawczym). Część II: Niemcy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Rosja, Litwa, Szwecja i Dania


Recent Submissions

  • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2022, nr 2 (31) (added: 2022-12-21) 

    Załucki, Mariusz; Xavier, João Proença; Czachor, Rafał; Wróbel, Adam; Kaczmarek-Templin, Berenika; Król, Karina; Bocheńczak, Adrianna; Kania, Agnieszka Anna; Zych, Bartosz; Krupowicz, Bartłomiej; Olechowski, Piotr Artur; Kubiak-Cyrul, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
    Słowo wstępne: "Drodzy Czytelnicy, Kolejny sezon wydawniczy za nami, kolejny rok akademicki przed nami. Często to czas radości i jednocześnie nowych wyzwań. Tak jest i tym razem w naszym przypadku. Po pierwsze bowiem, ...
  • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2022, nr 1 (30) (added: 2022-12-07) 

    Partyk, Aleksandra; da Silva Veiga, Fábio; Verdugo Guzmán, Silvia Irene; Casteleiro, Ana Ochoa; Knopik Ferraz, Miriam Olivia; Gonçalves, Oksandro; Lupion, Ricardo; Świątkowski, Andrzej Marian; Przewoźnik, Sylwia; Wróbel, Adam; Muleiro Parada, Luis Miguel; Wisner Glusko, Diana Carolina; Onuma, Tatiana Tomie; Maior de Almeida, Rosemary Souto; Aureliano da Silva, Müller; Ribeiro Campos Filho, José Raymundo; de Sousa Trigueiro, Charles; Witek-Mioduszewska, Katarzyna; Łapińska, Ewa; Smuk, Barbara; Zych, Bartosz; Bałos, Iga; Jasińska, Katarzyna
    Słowo wstępne: "Mamy ogromny zaszczyt przekazać Państwu kolejny numer czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”. W prezentowanym numerze nie zdecydowaliśmy się na obranie tematu przewodniego, dlatego możecie ...