Najnowsze pozycje

  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2009 (dodano: 2014-03-25) 

    Biernat, Tadeusz (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Podstawowa część artykułów zawartych w prezentowanym tomie odnosi się do całego spektrum zagadnień związanych z instytucją odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy publicznej. Uzupełniają je studia ...