Najnowsze pozycje

 • Środowisko przyrodnicze i człowiek w Japonii (dodano: 2017-11-28) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  ZE WSTĘPU: Zasadniczą treścią niniejszej pracy jest szczegółowa charakterystyka rozbudowanego zespołu elementów środowiska przyrodniczego Japonii, z uwzględnieniem charakteru i stopnia ich wpływu na różne dziedziny życia. ...
 • Marketing (dodano: 2017-09-18) 

  Surówka-Marszałek, Danuta (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów obejmujących szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, które odnoszą się zarówno do funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw działających m.in. w formie ...
 • Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami (dodano: 2017-09-18) 

  Adamus, Wiktor (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: Prezentowana praca ma, podobnie ja cała nauka o zarządzaniu, charakter interdyscyplinarny. W centrum refleksji znajdują się współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami. Sukces każdej organizacji zależy od ...
 • Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz.1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej (dodano: 2017-07-28) 

  Ziarko, Janusz; Walas-Trębacz, Jolanta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Ze wstępu: Tekst podręcznika został dobrany z myślą o realizacji dwóch celów dydaktycznych: 1) żeby dostarczyć czytelnikowi przydatnych informacji usprawniających poznawanie i wyjaśnianie rzeczy, procesów i zjawisk ...
 • Róg Rudiego Dutschke i Axel-Springer-Strasse : Nowa Lewica w Niemczech (dodano: 2017-07-28) 

  Walecka-Rynduch, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z przedmowy Barbary Stoczewskiej: Problematyka Nowej Lewicy w dorobku naukowym Agnieszki Waleckiej-Rynduch stanowi bez wątpienia wątek zasadniczy. Można także bez przesady stwierdzić, że jej badania odnoszące się głównie ...
 • Socially responsible business (dodano: 2017-07-04) 

  Fatuła, Dariusz (red.); Krstić, Bojan (red.) (AFM Publishing House = Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The work is divided into three parts combined by the idea which points to the fact that irrespective of the kind of business activity and at every level of management social issues appear and should not be disregarded. The ...
 • Innowacje w procesie zarządzania regionem (dodano: 2017-07-03) 

  Makieła, Zbigniew (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM,, 2014)
  Ze wstępu: Celem niniejszej publikacji jest włączenie się autorów poszczególnych rozdziałów w dynamiczny rozwój nauk empirycznych i powiązania ze sobą celów poznawczych i aplikacyjnych odnoszących się do zarządzania ...
 • Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej (dodano: 2017-07-03) 

  Dziuba-Burczyk, Alicja (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Implikacje dla rozwoju e-learningu w aspekcie technicznym na przykładzie KAAFM (dodano: 2017-06-13) 

  Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W niniejszej monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące e-learningu począwszy od przybliżenia tego, czym jest kształcenie na odległość i w jaki sposób jest realizowane w różnym otoczeniu – na uczelni i w biznesie. W ...
 • Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym (dodano: 2017-06-13) 

  Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Celem publikacji jest opisanie rozwoju RSW w czasach PRL, analiza jej roli w systemie medialnym i politycznym Polski „realnego socjalizmu”, w tym skutków traktowania prasy jako narzędzia do realizacji własnych partykularnych ...
 • Metody i narzędzia weryfikacji rzetelności danych liczbowych (dodano: 2017-06-13) 

  Grabiński, Tadeusz; Farbaniec, Marzena; Woźniak-Zapór, Marta; Zając, Wacław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W pracy przedstawiono problematykę rozkładu cyfr znaczących w dużych zbiorach danych liczbowych pochodzących z pomiaru. Empiryczne rozkłady cyfr znaczących opisane są funkcjami matematycznymi ze ściśle sprecyzowanymi ...
 • Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu (dodano: 2017-02-22) 

  Fatuła, Dariusz (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Zrównoważony rozwój i zarządzanie to hasła często pojawiające się we współczesnej literaturze dotyczącej teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji czy szerzej struktur społeczno-gospodarczych. Obszary ...
 • Kreowanie odpowiedzialnego biznesu (dodano: 2016-12-07) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Networked individuals in the virtual political and social mediasphere (dodano: 2016-11-24) 

  du Vall, Marta; Majorek, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Th is work is divided into three parts, which the authors hope will enable the reader to more easily fi nd topics of interest. Th e fi rst part consists of two chapters concerning new information and communication ...
 • Socio-IT aspects of e-learning (dodano: 2016-11-21) 

  Grabiński, Tadeusz (red.); Woźniak-Zapór, Marta (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The monograph presents issues of contemporary e-learning in its broadest sense. Methods, tools, formal and legal aspects of distance learning as well as socio-ethical conditions have been discussed here. The issues ...
 • Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym: na przykładzie debaty nad Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (dodano: 2016-09-23) 

  Frątczak, Anna (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelników i czytelniczek, jest pokłosiem projektu Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym, realizowanym w latach 2012–2013 przez zespół pracowników Katedry Systemów Medialnych ...
 • Social Aspects of Management: personal development, cultural changes, economic progress (dodano: 2016-09-14) 

  Láczay, Magdolna (red.); Fatuła, Dariusz (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce: metody ilościowe w badaniach empirycznych (dodano: 2016-09-07) 

  Podolec, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Przekształcenia struktur regionalnych (dodano: 2016-07-20) 

  Raźniak, Piotr (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki (dodano: 2016-07-16) 

  Dziuba-Burczyk, Alicja (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Monografia przedstawia nowe teoretyczne wyjaśnienia ważnych zagadnień rachunkowości dostosowane do współczesnego poziomu wiedzy, modelowe rozwiązania istotnych problemów decyzyjnych oraz naświetla wiele aktualnych ...

Zobacz więcej