Najnowsze pozycje

  • Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LII (dodano: 2014-09-05) 

    Iwasiewicz, Andrzej (red.) (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, 2011)