Show simple item record

Bezpieczne stosowanie współczesnych kosmetyków

dc.contributor.authorJurzak, Magdalena
dc.contributor.authorGoździalska, Anna
dc.contributor.authorJaśkiewicz, Jerzy
dc.date.accessioned2014-11-19T11:24:54Z
dc.date.available2014-11-19T11:24:54Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationW: Stan skóry wykładnikiem stanu zdrowia. (red.) Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 121-150.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-281-0pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/737
dc.descriptionPraca recenzowana / peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractSkóra składa się z wielu warstw i wiele typów komórek, pełniąc ważne dla organizmu funkcje. Prawidłowa budowa i funkcjonowanie poszczególnych warstw skóry warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i wygląd skóry jako narządu. Rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty kosmetyczne wyznacza kierunek rozwoju bardzo dynamicznej dziedziny, jaką jest kosmetologia. Badania wprowadzanych na rynek nowych składników aktywnych zawartych w kosmetykach, wymagają potwierdzenia nie tylko skuteczności działania danej substancji czynnej, możliwości różnokierunkowego zastosowania ale również określenia natychmiastowych i długotrwałych skutków oraz działań niepożądanych. Ocena bezpieczeństwa zarówno pojedynczych składników czynnych kosmetyków, ich kompleksów, jak i gotowego produktu – kosmetyku obejmuje badania in vitro, badania ex vivo oraz badania in vivo. Wielokierunkowe badania zarówno pojedynczych składników czynnych kosmetyków, ich kompleksów, a także gotowych produktów kosmetycznych prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii: analizy ekspresji genów (transkryptomiki), genomiki, proteomiki czy metabolomiki mogą dać solidne podstawy naukowe nie tylko dla poszukiwania nowych składników czynnych kosmetyków, badań ich bezpieczeństwa, ale mogą przyczynić się także do zrozumienia mechanizmów prowadzących do wystąpienia wielu chorób skóry o niejasnej dotychczas etiopatogenezie (np. łuszczyca).pl_PL
dc.description.abstractSkin consists of multiple layers and multiple cell types, performing the important functions of the body. Proper structure and functioning of the various layers of the skin condition for the proper functioning and appearance of the skin as an organ. Th e growing demand for cosmetic products paves the way for a very dynamic fi eld, which is cosmetology. Th e study placed on the market for new active ingredients contained in cosmetics, subject to confi rmation not only the eff ectiveness of the active substance, the possibility various use but also determine the immediate and long-term eff ects and side eff ects. Safety assessment of both the single active ingredients of cosmetics, their complexes, and the fi nished product - the cosmetic covers the study in vitro, ex vivo and in vivo studies. Multidirectional testing of both individual active ingredients of cosmetics, their complexes, and fi nished cosmetic products carried out with the use of modern technology to the analysis of gene expression (transcriptomics), genomics, proteomics and metabolomics can provide a sound scientifi c basis not only for the search for new active ingredients of cosmetics, studies of security, but can also contribute to the understanding of the mechanisms leading to the occurrence of many diseases of the skin of unknown etiology previously (eg, psoriasis).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbezpieczeństwo kosmetykówpl_PL
dc.subjecthodowle komórek in vitropl_PL
dc.subjecttesty alternatywnepl_PL
dc.subjectsafety of cosmeticspl_PL
dc.subjectin vitro cell culturespl_PL
dc.subjectalternative testspl_PL
dc.subject.otherKosmetologiapl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.titleBezpieczne stosowanie współczesnych kosmetykówpl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska