Najnowsze pozycje

  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2005 (dodano: 2014-12-04) 

    Nowak, Marek (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    Tom został pomyślany jako zbiór rozpraw, materiałów, komunikatów w zakresie nauk prawnych (por. np. interesujący artykuł Krasimira Miteva Exemption clauses in contracts: historical and comparative law analysis), administracji ...