Aspekty prawne

Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dn. 12 lipca 2013 r.

Zgodnie z w/w zarządzeniem, autorzy mogą przekazywać swoje utwory do Repozytorium na dwa sposoby:

1) utwory powstałe w rezultacie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy (pracownicy etatowi), autor deponuje na dowolnej licencji Creative Commons

poznaj licencje Creative Commons.

2) utwory nie będące rezultatem wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, opublikowane w Krakowskiej Akademii lub poza nią, autor deponuje poprzez udzielenie Uczelni licencji niewyłącznej

zapoznaj się z treścią licencji instytucjonalnej.

Jeżeli Twoje utwory zostały opublikowane poza Oficyną Wydawniczą AFM, sprawdź czy umowa, którą podpisałeś/łaś z wydawcą zawiera zgodę na przechowywanie i udostępnianie publikacji w repozytorium. Jeśli w umowie nie ma takiej zgody, konieczne jest jej uzyskanie od wydawcy.

zobacz przykładową treść prośby do wydawcy w języku polskim.

zobacz przykładową treść prośby do wydawcy w języku angielskim.

W trakcie oczekiwania na ewentualną publikację autorzy mogą też zamieścić tzw. zapowiedź wydawniczą, będą to dane bibliograficzne i spis treści pracy.

W Repozytorium są deponowane i udostępniane utwory w wersji preprintów (nie poddawane recenzji wydawniczej i wcześniej niepublikowane) oraz postprintów (po recenzji wydawniczej, skierowane do druku bądź już opublikowane drukiem).